Ă—

Sitech Compliance

Onze afdeling Compliance ontwikkelt en bewaakt de processen die enerzijds ongevallen en incidenten moeten voorkomen en anderzijds eventuele incidenten bestrijden. Op de Chemelot site adviseren wij fabriekseigenaren/ site users en inventariseren wij fabrieks risico's om te kunnen voldoen aan de actuele wet en regelgeving, zoals de milieuvergunning van Chemelot. Door risico’s beheersbaar te maken met onze bestrijdings slagkracht kunnen we industriële veiligheid waarborgen.

Wij adviseren in de breedste zin van het woord over de veiligheid op en buiten de Chemelot site. Zo waarborgen wij dat alle partijen voldoen aan de vergunningseisen en de wet en regelgeving.

Voldoen aan wet en regelgeving​

Compliance is voldoen aan wet en regelgeving om veilig te kunnen opereren. Op de Chemelot site inventariseren wij elk mogelijk risico en stellen wij plannen op om zo aan het aanwijsbesluit te voldoen op basis van de huidige wet en regelgeving. Met dit aanwijsbesluit wordt gemeten welke capaciteit er nodig is om risico’s te kunnen bestrijden met de juiste middelen.

Advisering om te voldoen aan vergunningsverplichtingen

De fabrieken geven zelf invulling aan de voorschriften uit het aanwijsbesluit om aan de overkoepelende vergunning van Chemelot te kunnen voldoen. Sitech Compliance adviseert de fabrieken hierin, bij het opstellen van bedrijfsnoodplannen, storingsplannen, bijstandsplannen, communicatieplannen en de ondersteuning bij Audits & inspecties. Daarnaast spelen wij een adviserende rol bij het verkrijgen en behouden van de juiste milieuvergunningen door het opstellen veiligheidsrapportages, brandbestrijdende risicoanalyses en calamiteitenbeheersing plannen. Naast onze rol op de Chemelot site adviseren en helpen wij ook externe bedrijven met het verkrijgen en behouden van de veiligheids- en milieuvergunningen.

Oefeningen hoe te handelen bij een calamiteit

De Chemelot BNO/ Bedrijfsnoodorganisatie (bestaande uit specialisten van de fabrieken en de Hoofdofficier van dienst van Sitech Fire Brigade) wordt opgeroepen bij incidenten die vragen om een brede inventarisering van impact op de gehele site en de bedrijfsvoering. Sitech Compliance ondersteunt de BNO door op de hoogte te zijn alle wijzigingen op Chemelot en hoe te handelen bij een eventuele calamiteit. Wij verzorgen de instructies voor calamiteitenoefeningen en evalueren en rapporteren na elke oefening of incident, belangrijk voor leer- en verbeterpunten. Hiermee zorgen wij ervoor dat iedereen, op het terrein en daarbuiten, veilig is.

Milieumeldingen

Alle binnengekomen milieumeldingen van site users en de omgeving worden door Sitech Compliance geverifieerd en afgehandeld, inclusief rapportage en advies. Kijk voor meer informatie hierover op https://www.chemelot.nl/veiligheid/klacht-melden

Meer weten?

Wilt u meer weten over de dienstverlening van Sitech compliance? Neem dan contact op met frontoffice@sitech.nl

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief