Remote toegang

Wettelijke waarschuwing

Het gebruik van het interne netwerk is beperkt tot geautoriseerde gebruikers. Dit gebruik wordt gemonitored en vastgelegd. Een ieder, die van het netwerk gebruik maakt stemt uitdrukkelijk in met deze monitoring en vastlegging.

LET OP: In gevallen van vermoedelijke inbreuk op de Gedragsregels voor Informatiebeveiliging van Sitech Services (zoals bij u bekend) kunnen de vastgelegde gegevens, samen met bepaalde persoonlijke gegevens beschikbaar worden gesteld voor officieel gebruik.

Door een keuze te maken uit onderstaande systemen gaat u akkoord met bovenstaande wettelijke waarschuwing:

Sitech Portal    Sitech VPN Portal