×
Sitech Services B.V. pay-off

Adequaat optreden voorkomt stilstand Chemelotfabriek

Een scheurtje van slechts enkele centimeters in een balg veroorzaakte een lekkage, met het risico van uitval van warmtekrachtcentrale Swentibold. Dat zou enorme gevolgen hebben voor veel fabrieken op de Chemelot site. Dankzij het adequate optreden van de bedrijfsbrandweer, USG, RWE en contractor Baars-CIPRO werd deze calamiteit tijdig in de kiem gesmoord.

Lekkage afkomstig van put
Op 1 juni ontdekte Robert van Leest (Shift Lead bij RWE) tijdens het lopen van zijn wachtronde dat er iets niet in de haak was: “Een van de kelders die ik controleerde was ondergelopen. Dat gebeurt wel vaker als het veel geregend heeft. Maar nadat de bedrijfsbrandweer de kelder had leeggepompt, hoorden we nog steeds water stromen. Dat bleek afkomstig van een put die 25 meter verderop lag. Een eerste inventarisatie leerde ons dat het probleem veroorzaakt werd door een kapotte compensator. Er zat een scheurtje van drie à vier centimeter in een rubber balg, die tussen de leidingen zit om de krachten op te kunnen vangen. Zou de balg verder uit elkaar barsten, dan stond de put binnen enkele seconden volledig onder water waardoor de uitvoering van een reparatie gevaarlijk werd.”

Veilig repareren en tegelijk integriteit waarborgen
“Het veilig uitvoeren van de reparatie was één aandachtspunt, maar ook het bewaken van de integriteit op de Chemelot site was een zorg”, vervolgt Officier van Dienst Rob Thomassen. “Zouden we de lekkage niet tijdig kunnen verhelpen, dan dreigde de koelwatervoorziening uit te vallen die zorgt voor de koeling van stoom en perslucht voor vrijwel de hele locatie.” Vincent Pijpers (Chef van de Wacht bij USG) vult aan: “Bij uitval moesten we terugvallen op noodscenario’s voor stoom en perslucht, maar dan zouden veel fabrieken stopgezet of terug geregeld moeten worden. Met productiederving als gevolg. Dat probeerden we met man en macht te voorkomen.”

Mark Jeurissen, Operations Manager WKC Swentibold:

“De bedrijfsbrandweer is een hoogst professionele organisatie. Mede dankzij hun goede risicobeoordeling is er in goed overleg een topprestatie neergezet.”

Inzet duikers voor reparatie
Nadat de lekkage ontdekt was, tuigde de brandweer met brandslangen een noodvoorziening op voor de koeltoren, zodat deze in geval van nood tijdelijk over voldoende koelwater kon beschikken. Daarna werd er een team samengesteld met medewerkers van RWE, USG en de bedrijfsbrandweer om de calamiteit het hoofd te bieden. Ook werd de leider actiecentrum op de hoogte gebracht. Samen werd vervolgens het plan bedacht om duikers in te zetten voor de reparatie.

Via het netwerk van de bedrijfsbrandweer werd de hulp van Baars-CIPRO Civil Engineering & Professional Diving ingeroepen. Rob: “Zij zijn gecertificeerd, goed uitgerust als het gaat om mensen en middelen en bovendien bekend op deze locatie.” Directeur Jeroen Baars vertelt: “Met behulp van een waterpomp werd het waterpeil laag gehouden. Om te beginnen hebben we de afsluiter dicht gezet. We vervingen meteen het kapje dat eerder was aangebracht om een kleine lekkage te beheersen. Daarna konden we onder veilige omstandigheden de gescheurde balg vervangen.”

Snel en adequaat handelen
Dankzij een goede samenwerking en adequaat handelen wisten ze het probleem beheersbaar te maken, waardoor de fabrieken geen nadelige gevolgen hebben ondervonden.

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief