×

Inzet Sitech expertise bij vergroening Chemelot site

Om de klimaatdoelen te halen, wordt er een belangrijke bijdrage verwacht van de industrie. Zoals minder uitstoot van CO₂ en zoveel mogelijk afstappen van fossiele brandstoffen. Dat betekent nogal wat voor de processen op een chemische locatie als de Chemelot site. Het onlangs geopende Brightsite Plasmalab levert een bijdrage van betekenis aan de vereiste verduurzaming. Welke rol speelt Sitech hierin? 

Alternatieven zoeken zonder CO₂ uitstoot  

Sitech is één van de partners in Brightsite, het kenniscentrum voor de verduurzaming van de chemische industrie. Een van de programmalijnen van Brightsite richt zich op het terugdringen van uitstoot met behulp van inzet van elektriciteit. Onze collega’s Wilbert Derks (Project Manager Brightsite & Innovations) en Zowi Maijer (Chemical Engineer) werken daaraan mee. Wilbert: “Drie jaar geleden kregen we het idee om plasmatechnologie in te zetten bij de ammoniakfabrieken. Deze gebruiken namelijk aardgas om de waterstof te produceren die nodig is voor de productie van ammoniak. Op dit moment wordt aardgas verwerkt door middel van ‘steam reforming’ en daarbij komt veel CO₂ vrij. Om die uitstoot terug te brengen, gingen we op zoek naar alternatieven. Bijvoorbeeld elektrolyse, maar die optie viel uiteindelijk af omdat de productie van ammoniak dan vijf keer zo duur zou worden. Waar we wel verder onderzoek naar wilden doen, was plasmatechnologie. Daarbij wordt het aardgas gekraakt met een elektrische vlamboog, dus is er geen sprake van CO₂ uitstoot. Interessant om mee verder te gaan.” 

Plasmatechnologie ook voor nieuwe producten 

Het idee voor inzet van plasmatechnologie wordt binnen Brightsite verder uitgewerkt. “Plasmatechnologie is niet nieuw”, vervolgt Wilbert. “Er is al een plasmareactor die sinds de jaren dertig van de vorige eeuw acetyleen produceert. Binnen Brightsite kijken we naar andere manieren om zo’n reactor te bedrijven en de mogelijkheden om er ook andere producten mee te genereren, die gebruikt kunnen worden in de chemische industrie. Dat is uniek en kan nu al rekenen op de belangstelling van grote internationale bedrijven. Daarbij maken we optimaal gebruik van de gebundelde kennis van de verschillende Brightsite partners. Universiteit Maastricht brengt onderzoekers in en TNO heeft expertise rondom de bouw van dit soort installaties. Sitech zorgt voor de kennis op het gebied van procestechnologie en projectengineering. Bovendien hebben wij de ervaring met het bedrijven van installaties op een chemische site en weten we hoe je op kunt schalen naar een commerciële plasmafabriek.” 

Brightsite Plasmalab tour

In drie stappen opschalen  

Dat opschalen naar een commerciële fabriek maakt onderdeel van de toekomstplannen met het plasmalab. Bij het ontwerpproces op weg daar naartoe, wordt gebruik gemaakt van de technologische kennis van Zowi. Hij legt uit: “De route naar een commerciële fabriek bestaat uit drie stappen. De eerste stap is nu een feit: het inrichten van een plasmalab op kleine schaal voor fundamenteel onderzoek. Met dat onderzoek willen we uitvinden of het mogelijk is andere producten te maken dan alleen acetyleen. Als we dat snappen, kunnen we over naar fase twee: de bouw van een pilot plant. Daarvan kunnen we leren hoe het proces zich gedraagt als het 24/7 bedreven wordt. Vaak zie je dan dat er problemen ontstaan, die op kleine schaal minder voorkomen. Zoals bijvoorbeeld ophoping van vervuiling of problemen met het koelen van de equipment. Die issues moeten dan eerst opgelost worden. Met de informatie van de pilot plant kunnen we de volgende stap zetten: opschalen naar een demo en commerciële plant.” 

Arnold Stokking, Managing Director Brightsite“Plasmatechnologie heeft een grote toekomst binnen de chemische industrie. Het is wat ons betreft dé nieuwe procestechnologie gebaseerd op groene elektriciteit. Daarmee zal deze technologie een grote rol spelen in de duurzaamheidstransitie van de chemie.”

Vertrouwen in partnership 

De verwachtingen zijn hooggespannen. Toch is er nog behoorlijk wat werk aan de winkel voor het projectteam. “Namens Sitech zitten daarin zo’n 10 mensen, die zich onder meer bezig houden met het engineeren en uitwerken van een begroting voor de (demo)plant”, aldus Wilbert. “Maar ook op andere gebieden moet er nog een hoop gebeuren. Als steeds meer processen op Chemelot elektrisch worden, is landelijk een flinke investering nodig in de elektrische infrastructuur. Maar eerst willen we op kleine schaal aantonen dat dit proces werkt en economisch rendabel is. Met hulp van partners als TNO, Universiteit Maastricht en  Brightlands Chemelot Campus hebben we er alle vertrouwen in dat dit ons gaat lukken.” 

Plasmatechnologie als gamechanger 

Een groot deel van de processen en installaties in de chemische industrie moet in 2050 aangedreven worden door duurzame elektriciteit, om zo de CO₂ uitstoot aanzienlijk te verminderen of zelfs tot nul te reduceren. Plasmatechnologie is een veelbelovende optie om bestaande chemische processen duurzaam te maken. Het vervangt aardgas als energiebron voor chemische processen door middel van elektrificatie en is daarom een zeer belangrijke route voor het behalen van de klimaatdoelen. Meer weten? 

Bekijk het filmpje: 

Geïnteresseerd in de transformatie naar een duurzame industrie? Brightsite is de plek waar u moet zijn.

Leestip: Met nieuwe generatie plasmaprocessen richting circulaire chemie

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief