×

Deltaplan Chemelot beperkt risicos van wateroverlast

Omdat het rioolstelsel van de Chemelot site extreme hoeveelheden water als gevolg van de klimaatverandering niet kan afvoeren, neemt de kans op overstromingen en fabrieksuitval toe. Het Deltaplan Chemelot moet dit voorkomen.

Uitval van kritische installaties en toegangen voorkomen

De gevolgen van de klimaatverandering zijn merkbaar, ook op Chemelot. In juli 2014 overstroomde de Brightlands Chemelot Campus en dreigde de elektriciteitsvoorziening van een fabriek uit te vallen. Om goed voorbereid te zijn de toekomst, besloot Sitech Services tot ontwikkeling van het Deltaplan Chemelot. Dit in overleg met belangrijke stakeholders op de site: SABIC, DSM Nederland, Brightlands Chemelot Campus en USG. Het Waterschapsbedrijf Limburg adviseerde niet de rioolcapaciteit te vergroten, maar het overtollige water te leiden naar plaatsen waar het geen additioneel risico oplevert.

Marcel Roost (Business Unit manager Site Infrastructure):

 “Je kunt niet meer om de gevolgen van klimaatverandering heen."

Gevolgen in beeld brengen
Ten einde ongewenste scenario’s als uitval van kritieke installaties en toegangen te voorkomen, is het nodig te voorspellen wat er gebeurt bij hevige regenval. Daarvoor werd gebruik gemaakt van het computermodel van Nelen-Schuurmans, specialist in watermanagement. Dit model simuleert verschillende scenario’s, rekening houdend met de capaciteit van riolen, hoogteverschillen en de karakteristieken van buien. Het toont in één oogopslag hoeveel water achterblijft en wat de risicogebieden zijn.

Risico voor site structureel verlagen
Zijn de effecten van hevige regenval duidelijk, dan kunnen  passende maatregelen getroffen worden. Zoals de aanleg van buffers voor de opvang van water en de bouw van dijken en sloten om het water te leiden naar plaatsen waar het geen kwaad kan. De belangrijkste knelpunten uit het computermodel worden in overleg met site users opgelost, waardoor de komende jaren het risico voor de hele site structureel verlaagd wordt.

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief