×

SPIE en Sitech werken aan moderniseringsproject E-installatie IAZI op Chemelot

Sitech draagt zorg voor de afvalwaterzuivering van de Chemelot site en heeft SPIE gevraagd voor het moderniseren van de E-installatie van de Integrale Afvalwater Zuivering Installatie (IAZI). Een klus van grote omvang en belangrijk voor het waarborgen van de afvalwaterzuivering voor Chemelot, nu en in de toekomst.

Vernieuwing en verbetering heeft altijd de aandacht
Bij het veertig jarig bestaan van de IAZI in 2019 bleek dat de installatie nog steeds de beste oplossing biedt voor de waterzuivering voor de site, alhoewel vernieuwing en verbetering op onderdelen natuurlijk altijd de aandacht heeftHet moderniseren van de E-installatie van de IAZI is opgedeeld in drie projecten: het zogenaamde ‘400 Volt project’, het 690 Volt project en het ’10 kV project’. In 2019 startte Sitech samen met SPIE het 400 Volt project. Hiervoor moesten de elektro voorzieningen die al sinds de jaren zeventig op het terrein lagen, vernieuwd worden. Door ouderdom verliezen ze aan betrouwbaarheid en wordt onderhoud steeds duurder. Verschillende schakelruimtes, e-verdelers en installaties worden naar de laatste innovaties op technologisch gebied gebracht. Een belangrijk gegeven hierbij was dat alle installaties door moesten blijven draaien. Om ook alle ondergrondse bekabeling te vernieuwen is over dit traject bijna een jaar gedaan.

Een prachtig resultaat na 2 jaar hard werken
Het 10 kV project is net afgerond. SPIE is al bijna twee jaar werkzaam op deze locatie. In het 10 kV project zijn wederom rigoureuze zaken vernieuwd. Hierbij ging het vooral om bedrijfszekerheid-, veiligheid en continuïteit. De 10kV verdeler is het centrale hart van de spanningsvoorziening op de IAZI -locatie. De hierop aangesloten transformatoren leveren de benodigde 690V en 400V spanningen. De verdeler is nu vervangen door een nieuwe installatie, waarmee de continuïteit in bedrijfsvoering gewaarborgd blijft.

Drie grote zuiveringsbassins. Vanuit de fabrieken komt het afvalwater naar de  IAZI. Deze installatie reinigt het water via diverse processen waarna het op een zijtak van de Maas, de Ur, geloosd wordt. Luchtfoto MCM productions Geleen.

Om dit project te bewerkstelligen was een strakke planning vereist om de beschikbaarheid van de installatie te garanderen. Een uitdaging  van het neerzetten van deze ombouw, was dat de gehele IAZI tijdelijk zonder redundantie bedreven werd. We kijken tevreden terug op een ‘first time right’: op het moment dat de schakelaar om ging, bleek alles perfect te functioneren. Een prachtig resultaat na 2 jaar hard werken.

En niet alleen de 10 kV verdeler is neergezet. Ook de hele schakelruimte is op de schop gegaan. Dit betrof een nieuwe noodstroomvoorziening, maar ook het vervangen van deuren, HVAC’s en verlichting en het coaten van de vloeren.

“Een geslaagde samenwerking tussen SPIE & Sitech.”

John Lemmens, projectmanager bij Sitech: “Ik ken SPIE al langer en van meer projecten. Zij zijn gewoon een goede en betrouwbare partij. Sitech zoekt niet naar leveranciers, maar naar partners. Voor de IAZI zochten wij dan ook naar een single-source project, gebaseerd op vertrouwen. Wij hebben daarvoor SPIE gekozen.”
Ook William Hollanders, projectmanager bij SPIE, is enthousiast: “Wanneer je projecten van deze omvang samen oppakt, moet het voelen als een geoliede machine. Je werkt ruim 2 jaar samen op dezelfde locatie aan hetzelfde project. De neuzen staan dezelfde kant op en je hebt dezelfde belangen.”

William Hollanders kijkt tevreden terug op het proces: “Het project is vrij uniek geweest. Alles was heel strak gepland. We wisten dan ook dat het een uitdaging qua tijd was. Door er flink bovenop te zitten, hebben we de planning gehaald. Alles was dusdanig goed gepland en de juiste mensen waren op de juiste plaats." Over de samenwerking met Sitech is hij helder: “Het is een soort partnerschap geworden, iedereen weet wat hij aan elkaar heeft. Ik als projectleider vind duidelijke communicatie heel prettig. Korte lijnen. Het leukste aan het project was dat iedereen zich aan zijn afspraken hield, de neuzen stonden dezelfde kant op en iedereen ging ervoor. Het is echt een prettige samenwerking. Als je al zo lang met elkaar werkt weet je wat je aan elkaar hebt.”

“Een ‘first time right’ na oplevering. De knop werd omgedraaid en alles werkte meteen goed.”

Ook Hans Geijselaers, Manager BU Water management van Sitech, zag het belang van een single-source samenwerking: “Het is van enorm belang om met een partij te werken die het belang van de IAZI inziet. Wanneer iets in deze installatie niet naar behoren werkt, ligt heel Chemelot stil. Samenwerken met een partij die de ernst van de situatie kan inzien, maar ook met risico’s om kan gaan, was een vereiste. Met SPIE maakten we een goede keuze; een ‘first time right’ na oplevering: de knop werd omgedraaid en alles werkte meteen goed. Er zijn dan ook weinig restpunten in dit project, want het is gewoon goed opgeleverd.”

John beaamt dit: “We gaan door met dit partnerschap. We hebben nog een aantal flow transmitters die vervangen moeten worden, daar moeten we ook nog verbeteringsstappen in maken. We proberen een vaste workload met SPIE te creëren zodat we altijd met een goed en bekend team werken. Het is belangrijk om met partijen te werken die de werkwijzen van elkaar kennen, maar ook de contactpersonen. Dan zie je dat je projecten gaan winnen in first time right, doorlooptijd en efficiency.”

Robbert Dacier, Installatieverantwoordelijke van de IAZI installatie, is uitermate tevreden over de samenwerking: “Projecten van deze omvang vragen om inzicht en vertrouwen van alle betrokkenen. Het team van William heeft dit veelvuldig bewezen, afwijkingen werden vroegtijdig gezien en besproken. Door de hoge kwaliteit van het uitgevoerde werk, staat er een installatie die hopelijk ook 45 jaar mee kan gaan.”


Toekomst
Voor de komende jaren staan nog een flink aantal Turn Arounds projecten op de planning, waarin meerdere installatie onderdelen van de IAZI vernieuwd worden. Sitech en SPIE zullen ook hierin de handen ineen slaan.

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief