×

Een logistieke sprong voorwaarts bij keuringen

Om de veiligheid in de procesindustrie te waarborgen, moeten onderdelen voor gebruik gekeurd worden. Met behulp van het digitale platform Therefore is de doorlooptijd per keuring teruggebracht met 50%. Een behoorlijke tijdwinst als je in het piekseizoen 1.000 keuringsdossiers per maand hebt. Bovendien zorgt digitaal keuren voor meer transparantie, betrouwbaarheid én een aanmerkelijke kwaliteitsverbetering. 

Complex keuringsproces met veel overdrachtsmomenten 
Evert van de Nobelen, Manager Supply Chain bij Sitech Services, legt uit welke stappen het keuren van een onderdeel behelst. “Als een onderdeel binnenkomt
in het magazijn, controleert DHL Supply Chain of de levering conform bestelling is en of de maatvoering klopt. Vervolgens is het de beurt aan de inspecteurs van Sitech om te controleren of het onderdeel voldoet aan de strenge normen van de Chemelot site en of het geschikt is voor de toepassing. Er zijn veel overdrachtsmomenten tussen de verschillende inspecties, waardoor niet altijd duidelijk was waar de papieren keuringsmappen zich bevonden. Bovendien was de werkwijze niet eenduidig, wat veel extra controles tot gevolg had. Dat alles leverde onnodige vertraging op: een van de grootste ergernissen bij onze klanten.”

Maatwerkoplossing met hoge toegevoegde waarde 
Samen met onze logistieke partner DHL Supply Chain werd een verbeterde werkwijze gevonden: het digitale platform Therefore. “Als logistiek dienstverlener hebben wij veel documenten, zoals vrachtbrieven, paklijsten of productcertificaten”, merkt Robin Werner op, Site Manager bij DHL Supply Chain. “Vandaar dat we liefst zoveel mogelijk digitaal afhandelen, dat is duurzaam en efficiënt. Voor veel klanten gebruiken we Therefore, een digitaal platform waarin oplossingen op maat gemaakt kunnen worden. De oplossing voor Sitech Services is de meest uitgebreide die ik tot nu toe heb gezien en biedt bovendien de meeste toegevoegde waarde.” 

““Met de informatie uit Therefore kunnen we gericht aan tafel met collega’s en leveranciers om de kwaliteit van het werk duurzaam te verbeteren.””
Evert van de Nobelen, Manager Supply Chain bij Sitech Services

Sneller, betrouwbaarder en transparanter keuren 
Het volledige proces van materiaalkeur is in kaart gebracht en vervolgens gedigitaliseerd. Zodra een onderdeel aankomt in het magazijn, wordt er een digitaal dossier aangemaakt dat een werkstroom volledig doorloopt. De opeenvolgende inspecteurs krijgen het onderdeel in Therefore digitaal ter keuring aangeboden. Zodra zij een inspectie hebben afgerond, gaat het dossier door naar de volgende
in lijn. Na afronding belandt het onderdeel in het magazijn en het digitale
dossier wordt automatisch gearchiveerd waarna het voor iedereen toegankelijk blijft. “De doorlooptijd van reguliere keuringen is daarmee teruggebracht met 50%”, reageert Evert enthousiast. “Alle stappen komen automatisch aan bod,
dus de betrouwbaarheid gaat omhoog. Daarnaast kunnen inspecteurs voortaan locatie onafhankelijk werken, wat ze veel reistijd scheelt. Ook het zoeken naar een dossier behoort voorgoed tot het verleden, want iedereen kan in het systeem zien waar de keuringsmap zich bevindt. Heel transparant.” 

Hogere kwaliteit, minder re-work 
Niet onbelangrijk: er is vooral veel winst te halen op het gebied van kwaliteit. “Door de strenge eisen komt het regelmatig voor dat een onderdeel niet door de keuring komt”, legt Evert uit. “Dat levert re-work op voor een grote groep collega’s, zoals inkopers en engineers. Vanzelfsprekend willen we dat voorkomen. Door de rapportages uit Therefore krijgen we snel inzicht in de mogelijke oorzaken van afkeur. Inkopers hebben daardoor direct alle info voorhanden en kunnen zonder tussenkomst van Quality Control terugkoppeling geven.” 

Therefore blijven optimaliseren 
Ook bij turnarounds brengt Therefore meer efficiency. Evert: “De material index list hoeft niet langer na elke level drie update gecontroleerd te worden. Dat scheelt minimaal een halve dag aan doorlooptijd. Ook is het handig dat de digitale dossiers nu overal en altijd ingezien kunnen worden, bijvoorbeeld in de turnaroundloodsen bij de fabrieken. Bij de voorjaarsturnarounds heeft dit zijn vruchten al afgeworpen.” Hij besluit: “Het is onze bedoeling dat engineers in het veld straks op hun tablet kunnen zien welke materialen wanneer gekeurd zijn, volgens welke normen en door wie. Zo blijven we werken aan de optimalisatie van Therefore.” 

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief