×

ENTER breidt uit met Chemelot toegangs- en fabrieksveiligheidsinstructies

Sinds afgelopen september is het digitale platform ENTER uitgebreid met nieuwe trainingsmodules: de Chemelot toegangs- en fabrieksveiligheidsinstructies. Het door Sitech en samenwerkingspartner Goal043 ontwikkelde platform ENTER is een Smart Learning management platform, waarmee medewerkers digitaal en in de eigen omgeving worden getraind en getoetst. Niet alleen efficiënt en veilig, maar ook volledig Corona proof. 

De Chemelot toegangs- en aanvullende fabrieksveiligheidsinstructies zijn bedoeld om medewerkers - die werkzaamheden verrichten op de chemie site - te instrueren welke regels en mogelijke gevaren je kan tegenkomen en hoe je moet handelen in bepaalde situaties. De instructie kan in 11 talen gevolgd worden. Om werkzaamheden te mogen verrichten, is het volgen van deze instructies en het behalen van de daaropvolgende toetsing een vereiste. Doordat het trainen en toetsen nu online plaatsvindt, leveren we een positieve bijdrage aan de veiligheid, zorgen we voor een efficiëntere doorstroming tot het terrein en de fabrieken én is het proces volledig Corona proof. 

Bewezen toegevoegde waarde bij Turn Arounds
ENTER werd in 2019 voor het eerst ingezet bij de Turn Around van AnQore op Chemelot. Inmiddels zijn er ruim 7.000 mensen bij 9 Turn Arounds digitaal 'geonboard'. Waar in het verleden grote groepen nieuwe contractors naar de gate moesten voor een instructie zijn we erin geslaagd de wachttijd aan de gate 1,5 uur per individu te verminderen. Dat zijn veel extra beschikbare uren in de Turn Around. Bovendien kunnen we met behulp van de data uit ENTER beter sturen op kwaliteit en vakbekwaamheid.

Gebruik van 3D modellen 
Naast de trainingen voor een veilige site onboarding, beschikt het platform ook over een flensmanagementtraining en assessment voor een LMRA training en LoToTo. Door inzichtelijk te maken op welke onderdelen een kennistekort is, kunnen we engineers via ENTER bijscholen op dit gebied. Eind van dit jaar is ook onze Virtual Reality builder klaar. Een softwarepakket waarmee je in een eigen gescande fabriek zelfstandig 3D trainingen kan bouwen en trainen. Met deze trainingen kun je op een uitermate realistische manier de werkelijkheid trainen zonder gevaar. De komende jaren wordt ENTER verder uitgebreid met vergelijkbare trainingen over uiteenlopende onderwerpen.


Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van ENTER? Of wilt u samen met ons een training voor uw plant ontwikkelen? Bezoek thisisenter.nl of neem contact op met Sebastiaan de Reede: +31(0)6 53 91 18 23, sebastiaan.reede-de@sitech.nl

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief