×

Sitech Services neemt deel aan fieldlab SAMEN

Snellere adoptie van Smart Maintenance Enabled Business

Doelstelling fieldlab SAMEN

De doelstelling van fieldlab SAMEN is om de adoptie van Smart Maintenance Enabled Business te versnellen en te vergroten door gezamenlijk oplossingen, in de vorm van kennisproducten, te ontwikkelen, te valideren en beschikbaar te stellen aan de markt.

Feitelijk proberen we gezamenlijk de drempels te slechten die organisaties ervaren bij het effectiever en sneller adopteren van de mogelijkheden van smart maintenance en de daaraan gekoppelde kansen voor nieuwe businessmodellen.

Aanpak

In de eerste fase worden de ervaren drempels geïdentificeerd en worden gezamenlijke hulpmiddelen en oplossingen ontwikkeld in verschillende communities of practice gericht op deelthema’s. De kennisproducten die daarmee ontwikkeld worden, worden vervolgens in de praktijk getoetst, gebruikt en gevalideerd binnen Living Labs (pilotomgevingen binnen de industrie). Dit met hulp en onder toeziend oog van een aantal ‘wetenschappelijke gewetens’. Tot slot worden de gevalideerde (en mogelijk verbeterde versie van de) kennisproducten gedeeld met de industrie door het inrichten van een WCM-loket.

Voor meer informatie klik hier: https://www.worldclassmaintenance.com/project/fieldlab-samen/

Rol van Sitech Services
Binnen het fieldlab SAMEN focust Sitech Services zich op het kennisproduct dat gaat over de toegevoegde waarde van smart maintenance op verschillende gebieden:

  • kosten: verlagen maintenance kosten en ongeplande downtime
  • implementatietijd: veilige plug & play realtime sensor oplossingen
  • kwaliteit: een aansprekende methodiek
  • rapportage/inzicht: een multilevel dashboard inclusief drill-down opties.

Verder participeert Sitech Services in het kennisproduct ‘Legal Framework Smart Maintenance Services’. Dat kennisproduct gaat over diverse juridische aspecten, binnen en buiten Nederland. Meer specifiek over de cruciale rol van data binnen datagedreven organisaties in het algemeen en smart maintenance in het bijzonder.

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief