×

Grenzen bewaken met operating windows

Door de conditie van assets voortdurend te onderzoeken en monitoren, kunnen de engineers van Sitech de risico’s op falen voorspellen. Kennis die gebruikt wordt voor het optimaliseren van onderhouds- en inspectieplannen. Dat monitoren gebeurt vanuit verschillende ‘operating windows’, zoals design, integrity, reliability, safety en quality. Elk met een eigen aanpak. Hoe werkt dat in de praktijk?

Technology Manager Peter Bosmans vergelijkt het met een autosnelweg. “Deze is zo ontworpen dat de politie er met een snelheid van 200 kilometer per uur overheen kan rijden, zonder dat ze grip verliezen. Of zonder dat er scheuren ontstaan. Echter, wettelijk gezien mag je maximaal 120 kilometer per uur rijden. En vanuit milieuoogpunt is het zelfs wenselijk maar 100 kilometer per uur te rijden. Kortom, de bril waarmee je kijkt bepaalt of de maximumsnelheid overschreden wordt. Zo werkt het ook bij operating windows.”

Software toekomstbestendig inrichten

De engineers van Sitech beschikken over uitgebreide kennis rondom de bouw van operating windows. “Elk operating window heeft een eigen bandbreedte”, aldus Ahmed Mhaoui, Materials & Corrosion/Specialist Risk Based Inspections. “Onze engineers bewaken en monitoren per window de ingestelde grenzen. Bij overschrijding krijgen we automatisch een type alarm en bepalen we in teamverband welke actie nodig is om schade of storingen te voorkomen. We gebruiken speciale software voor kennis, reviews, opvolging van acties, evaluaties en risicomanagement. Afhankelijk van de behoefte van een klant,adviseren we welke RBI aanpak en software het meest passend zijn richting de toekomst. Er komt namelijk meer bij kijken dan alleen puur het inrichten van de aparte operating windows, bijvoorbeeld voor reliability of integrity. Wij weten hoe deze windows integraal met elkaar kunnen werken. Zodat dat de totale RBI-aanpak pragmatisch en dynamisch verloopt.”

Meer weten over operating windows?
Bekijk de video: Sitech - Operating Windows


Sitech RBI Best Practice

Sitech heeft zich sinds 2015 toegelegd op risk based inspections (RBI). We hebben een eigen Sitech RBI Best Practice ontwikkeld door een studie naar wereldwijde standards en best practices te combineren met de kennis van RBI experts. En de kennis van onze eigen engineers op het gebied van reliability, integrity, materials & corrosion of civiel. Onze RBI Best Practice wordt voortdurend geoptimaliseerd en uitgedaagd door het ‘Global Network of RBI’. 

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief