×

Innovaties op het gebied van COI kunnen miljoenen besparen

Corrosie onder isolatie (COI) is een wereldwijd probleem in de chemische industrie. Een groot deel van de industriële procesinstallaties is inmiddels tientallen jaren oud en dus vormen de geïsoleerde apparatuur en leidingen een veiligheidsrisico. Momenteel geldt voor veel fabrieken dat schade door corrosie onder isolatie pas ontdekt wordt als het te laat is, met alle schade en risico’s die daarmee gepaard gaan. Als het aan Peter Janssen, Senior Mechanical Engineer Corrosion & Materials bij Sitech Services ligt, zorgen slimme monitoringstechnieken ervoor dat er tijdig kan worden ingegrepen: “We werken doorlopend aan innovatieve manieren om corrosie onder isolatie onder controle te krijgen.”

Peter Janssen: “Eigenlijk ben ik altijd bezig geweest met corrosie en materialen. Toen ik werkzaam was bij DSM draaide het vooral om koelwater en stoomsystemen op Chemelot en de vraag wat je daaraan toe moet voegen om eventuele afzettingen en corrosie tegen te gaan.” Inmiddels gelden Janssen en zijn collega’s bij Sitech als dé Nederlandse experts op het gebied van de strijd tegen corrosie in de chemische industrie. Hij voert een team van zes man aan die alles weten van materialen, slijtage en faalmechanismen.  

Onzichtbare slijtage
“Thuis zie je of het schilderwerk nog voldoet of dat het tijd wordt voor onderhoud”, begint Janssen. “De eventuele schade is met het blote oog te zien. Hier op Chemelot zijn leidingen en installaties verpakt in isolatiemateriaal, waardoor niet direct zichtbaar is wat de staat van het materiaal is. Vanuit het oogpunt van onderhoud zou je assets liever niet inpakken, zodat visuele inspectie mogelijk is. Maar door productie wanorde, energieverlies en verduurzamingsambities is dat geen optie.” 

Externe monitoring
Het probleem is betrekkelijk eenvoudig uit te leggen: een coating is na 10 tot 15 jaar op. Als er dan water bij komt, dan gaat het materiaal corroderen. Janssen: “Dat hoeft niet meteen een probleem op te leveren, als we maar weten waar het vocht zit. Want dan kun je gericht ingrijpen. Een kolom van 40 meter hoog helemaal uitpakken is zeer kostbaar. Alleen al het neerzetten van een steiger kost een paar ton. En uit ervaring weten we dat steekproeven geen remedie zijn. Dan lijkt alles in orde, maar 1 meter verderop kan het alsnog helemaal mis zijn.” De oplossing moet dus liggen in het goed monitoren van de installatie. Voor het online monitoren van COI zijn er twee opties: onder de isolatie als de isolatie verwijderd is of van buitenaf over de bestaande metalen isolatiebeplating.

Samenwerking met CorrosionRADAR
In het meten van temperatuur ligt de crux, legt Janssen uit. Als je sensoren op de buitenkant van leidingen aanbrengt, kun je aan de hand van temperatuurverschillen locaties met vocht ontdekken. Vocht heft immers de isolerende werking op.” Deze methode wordt door Sitech op Chemelot sinds 2019 in de praktijk gebracht als aanvulling op het bestaande inspectieprogramma en in samenwerking met het Engelse bedrijf CorrosionRADAR. Janssen: “Een draad met een geïntegreerde sensor is onder de isolatie geplaatst, waarna een radarsignaal door de draad wordt gestuurd die nauwkeurig kan aangeven waar vocht aanwezig is. Zo kunnen we tijdig problemen met COI opsporen. De gegevens worden uitgelezen via een draadloos netwerk en kunnen continu gemonitord worden.” 

Tot op 1 meter nauwkeurig inzicht
In 2019 werd tijdens een Turn Around de techniek aangebracht op een kolom bij AnQore. Dat levert nu al waardevolle inzichten op, geeft Janssen aan. “Na 3 jaar stelden we al vast dat er water in de isolatie zit. Blijkbaar staat er ergens een aluminium beplating open. We kunnen nu een gericht plan van aanpak opstellen, want we weten dankzij de metingen tot op 1 meter nauwkeurig waar het vocht zit en waar ingrijpen noodzakelijk is. We hoeven dus geen tonnen te spenderen aan het plaatsen van een steiger, maar kunnen gericht met ‘rope access’ de locatie herstellen.” Het mag dan ook geen verrassing heten dat Sitech en CorrosionRADAR op 26 januari bekend maakten dat de samenwerking op het gebied van COI-monitoring op afstand wordt verlengd.

Buiten Chemelot kennis inzetten
Corrosie is een probleem dat speelt in de gehele chemische industrie, dus innovaties worden door bedrijven over de hele wereld gevolgd. Sitech is daarom aangesloten bij het WCM-project CUI (Corrosion Under Isolation) en neemt ook deel aan het nog op te starten ‘Joint Venture Project (JIP) InnovatieCUI’, dat wordt gecoördineerd door de onderzoeksinstelling Sirris in België. Een industrieel consortium gaat in een speciaal ontworpen installatie CUI coatings en monitoringstechnieken vergelijken.  Janssen: “Sitech gaat meehelpen met het opzetten van de testopstelling. Daarnaast gaan we deelnemen aan de onderzoeken en adviseren hoe de monitoringstechnieken en de coatings het beste geëvalueerd kunnen worden.” Aan het project dat twee jaar gaat duren, dragen ook bedrijven als Shell en DOW Chemical bij. De resultaten van het project zullen door Sitech worden meegenomen in het plan van aanpak van COI. “Innovaties ter voorkoming van uitval door COI kunnen potentieel miljoenen euro’s besparen, dus er is veel belangstelling voor de resultaten van het JIP InnovatieCUI project”, besluit Janssen.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over onze expertise op het gebied van COI en andere expertises op het gebied van Corrosie en Materiaal, neem dan contact met via frontoffice@sitech.nl of mail direct naar peter-hgm.janssen@sitech.nl en/of william.warnier@sitech.nl

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief