×

Inspecties zonder menselijke interventie: binnenkort haalbaar?

Het gebruik van robottechnieken bij technische inspecties in besloten ruimtes biedt talloze voordelen. Toch is deze techniek nog niet volledig beproefd in onze chemische industrie. Tijdens de turnaround van Fibrant dit voorjaar werd daarom een pilot uitgevoerd met drone-inspecties om de meetmethodiek te valideren. De voordelen, resultaten én leerpunten!

Voordelen drone-inspecties
De drone-inspecties werden uitgevoerd in samenwerking met RoNik Inspectioneering. “We hebben eerder goede ervaring met hen opgedaan, bijvoorbeeld bij de inspectie van de droogkolom bij AnQore”, verklaart Rob de Heus (Champion World Class Maintenance, Sitech). Steven Verver is Managing Director bij RoNik. Hij vat de voordelen van inspecties met robots in besloten ruimtes samen: “Om te beginnen is het veiliger. Stel er gebeurt iets met een inspecteur in een besloten ruimte, dan is het moeilijk om hem snel naar buiten te krijgen. Bovendien bespaart het kosten, omdat er geen steigers gebouwd hoeven te worden of leidingen afgestoken. Dat levert ook weer tijdwinst op, waardoor de doorlooptijd van de turnaround verkort kan worden.”

Resultaten en leerpunten
Wat zijn de eerste ervaringen van deze pilot? Integrity Engineer Han Claessen: “De eerste indruk is goed, we konden een goed beeld vormen van het apparaat en de constructie. Er zijn nog wat oppervlaktedetails die we nader willen bekijken om te bepalen of deze afwijken van hetgeen we zelf gezien hebben.” Er zijn ook wat leerpunten. “De beelden waren wat onrustig, omdat het moeilijk was de camera stil te houden”, aldus Peter. “Ook hadden we er af en toe last van dat de kooiconstructie van de drone in beeld kwam. Bovendien moet je er even aan wennen dat je alles tweedimensionaal ziet in plaats van driedimensionaal. Dit vereist enige ervaring van de inspecteurs.” “De techniek ontwikkelt zich steeds verder, waardoor deze zaken op korte termijn zijn opgelost”, reageert Steven.

Toegevoegde waarde bij voorbereiding
Het team is het erover eens dat de techniek goed gewerkt heeft en zeer bruikbaar is. “Waar het nu om gaat is de pilot te evalueren om de bruikbaarheid van de resultaten aan te tonen”, merkt Han op. “Een groot voordeel is wel dat de beelden zijn opgenomen, dus reproduceerbaar zijn. Zo kun je bijvoorbeeld opnames uit allerlei hoeken maken van een las of een defect. Deze kunnen gebruikt worden als input bij de voorbereiding van een volgende turnaround en als basis voor evaluatie van de volgende inspectie. Een enorme toegevoegde waarde.”


Han Claessen, Integrity Engineer:

“Waar het nu om gaat is de pilot te evalueren om de bruikbaarheid van de resultaten aan te tonen.”


Hopelijk doorbraak na vervolgpilot
Natuurlijk blijft het niet bij deze pilot. Rob: “Sitech Services en RoNik zijn aangesloten bij SPRINT Robotics, een netwerk van industriële bedrijven die de ontwikkeling, beschikbaarheid en toepassing van robottechnieken bij technische inspecties en onderhoud willen bevorderen. Binnenkort doen we een pilot in een oude raffinaderij in Duinkerken. Dit keer inspecteren we vaten waarvan we zeker weten dat er schade is. Doel is om aan te tonen dat er aantasting is en kwalitatief te meten hoe groot die schade is. Als we kunnen bewijzen dat deze manier van inspecteren een betrouwbaar alternatief is, dan betekent dit een enorme doorbraak in het beheersbaar maken van turnarounds.”

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief