×

Nieuwe samenwerking LWV en WCM Zuid

Nieuw netwerk voor innovatief asset management

Het nieuwe regionale innovatienetwerk World Class Maintenance Zuid is officieel gestart tijdens Limburg Unlimited op 28 maart in het MECC Maastricht. Initiatiefnemers Brightlands, Sabic, Sitech Services, Stork, Spie, USG, World Class Maintenance en de Limburgse Werkgevers Vereniging hebben zich verenigd in dit nieuwe platform WCM Zuid. Het doel is om door samenwerking duurzaamheid en innovaties in asset management op te starten en te versnellen.

Een sterk Smart Industry cluster in Limburg
WCM Zuid ondersteunt alle asset owners in de regio Limburg. Infra, procesindustrie, weg en water, aerospace hebben allen baat bij innovatie van asset management. Hier gezamenlijk de schouders onder zetten draagt bij aan een sterk Smart Industry cluster in Limburg.

Smart moves for Smart Maintenance
Henk Akkermans, professor Tilburg University en directeur World Class Maintenance, heeft tijdens de kick-off WCM Zuid het onderzoeksrapport Smart Moves for Smart Maintenance toegelicht. Het rapport biedt een eerste volledig beeld van de belangrijkste vernieuwingen die nodig zijn in onderhoud op de korte tot middellange termijn (tot 2020).  

Eerste resultaten
Asset owners, service providers, overheden, opleidings- en kennisinstituten uit Limburg hebben voorafgaand en tijdens de kick-off WCM Zuid op 28 maart intensief gebrainstormd over procesmatige en technologische innovaties in een achttal maintenance topics. Het “just-do-it” uit de Fieldlab-methodiek van World Class Maintenance, gepresenteerd door operationeel directeur Paul van Kempen, heeft meteen geleid tot concrete pitches van ideeën, inschatting financiële haalbaarheid en eerste actiepunten.

Meer infomatie via https://www.worldclassmaintenance.com/

Of neem contact op met Rob de Heus, programmamanager WCM Zuid, telefoon 06 51605738, rob.heus-de@sitech.nl

LWV
Als belangenbehartiger en spreekbuis van Ondernemend Limburg springt de LWV voortdurend in de bres voor het Limburgse bedrijfsleven. De LWV verenigt bedrijven uit alle branches. Door unieke verbindingen tussen leden uit uiteenlopende sectoren te leggen, ontstaan synergie en creatieve ideeën en oplossingen. De LWV bevordert innovatief ondernemerschap op weg naar een duurzame en inclusieve samenleving.

WCM
WCM is het netwerk voor smart maintenance in Nederland. Doelstelling is radicaal: op naar 100% voorspelbaar onderhoud. Dit doen zij door slimme onderhoudskennis te ontwikkelen, te verspreiden en toe te passen. Projecten en Fieldlabs op het gebied van slim onderhoud dragen bij aan een verlengde asset lifetime, aan een betere mobiliteit, aan de noodzakelijke energietransitie, aan kennisontwikkeling en last but not least, aan de Nederlandse concurrentiekracht. WCM voert cross-sectorale innovatieprojecten uit, ontwikkelt een onderwijsprogramma en werkt aan een actief netwerk waarin asset owners, serviceleveranciers, kennis- en onderzoeksinstellingen en de overheid participeren. Door de link met de FME, voert WCM ook een actieve lobby om de onderwerpen smart maintenance, smart assetmanagement en smart services hoger op de politieke agenda te krijgen.

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief