×
Sitech Services B.V. pay-off

Nieuwe Sitech service: Positieve Materiaal Identificatie

Sinds kort hebben we een nieuwe service toegevoegd aan ons dienstenpakket: Positieve Materiaal Identificatie, kortweg PMI. PMI is erop gericht de samenstelling van een bepaald materiaal te identificeren. Dat is handig om te weten, als de samenstelling niet (meer) precies bekend is en er werkzaamheden nodig zijn aan installatie onderdelen waarvan de samenstelling van belang is. Met behulp van deze techniek kunnen we o.a. risico’s verminderen, kan de engineering gedetailleerder uitgevoerd worden én levert het een grote bijdrage aan het ‘first time right’ uitvoeren van werkzaamheden. 

Wat is de samenstelling van een materiaal?
 “Er zijn verschillende PMI technieken mogelijk om de materiaalsamenstelling te identificeren”, vertelt Steven Custers, Mechanical Engineer Corrosion & Materials. “Deze zijn doorgaans non-destructief. Als installatie onderdelen veilig bereikbaar zijn, dan hoeven deze niet uit elkaar gehaald te worden of veelal opgeofferd te worden voor onderzoek. We kunnen met onze techniek alle voorkomende materialen analyseren. Ook vanuit financieel oogpunt is dit de meest optimale techniek.” 

Minder risico’s, betere gevarenbeheersing
Waarvoor is het handig om de samenstelling van een materiaal te weten? Steven: “De analyses maken het mogelijk om risico’s te verminderen tijdens engineering, bij reparaties in bedrijf of ter ondersteuning bij het beter vastleggen van heersende faalmechanismen en bijbehorende risico’s. Daardoor levert deze service een grote bijdrage aan het ‘first time right’ uitvoeren van werkzaamheden. Bovendien voldoen onze klanten zo beter aan wettelijke bepalingen of verzekeringseisen. Daarnaast kan de engineering gedetailleerder uitgevoerd worden met behulp van de PMI resultaten. Bijvoorbeeld als het gaat om reparaties (lassen) of controle van de juiste bevestigingsmaterialen bij flensverbindingen. Ook is PMI handig om te voldoen aan het completeren van dossiers voor herclassificering en het implementeren van predictieve maintenance strategieën.”
 

Klanten volledig ontzorgen
“Met deze dienst ontzorgen we de klanten volledig”, aldus Steven. “Naast de analyse van de materiaalsamenstelling, regelen we ook de verwerking in het Asset Performance Management systeem en het sluiten van de Plan-Do-Check-Act cirkel in de Risk Based Inspections (RBI) en Reliability Centered Maintenance (RCM) methodieken. We beschikken over alle benodigde autorisaties en zijn bekend met veiligheidsvoorschriften. Daardoor is extra ondersteuning vanuit de klant niet nodig. Bovendien zijn we flexibel en kunnen deze dienst op de Chemelot site tegen een aantrekkelijk tarief aanbieden.”

Meer weten over PMI? 
Neem contact op met de afdeling Corrosion & Materials:
peter-hgm.janssen@sitech.nl of steven.custers@sitech.nl

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief