×
Sitech Services B.V. pay-off

Nieuwe waterwetvergunning voor Sitech Services

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg verleent Sitech Services een nieuwe waterwetvergunning voor de lozing van afvalwater van het Chemelot terrein. De nieuwe vergunning heeft een looptijd van 7 jaar. Aan de vergunning is een intensief traject met alle betrokken partijen (Sitech, drinkwaterbedrijven WML, Evides en Dunea, Rijkswaterstaat, provincie Limburg) vooraf gegaan. Om de drinkwatervoorziening uit de Maas ook de komende jaren veilig te stellen is de nieuwe vergunning een stuk strenger dan de vorige.

Marc Dassen, CEO Sitech: “We zijn zeer verheugd met de verlening van de nieuwe waterwetvergunning door het Waterschap Limburg. Een mooi resultaat van een intensief traject door alle betrokken partijen, verbonden door de wens schoon drinkwater te waarborgen, nu en in de toekomst. Laten we niet vergeten dat dit een bijzonder complexe vergunning is, de eerste in zijn soort in Nederland. De eisen in de nieuwe vergunning zijn uitdagend, voor de vermindering van de lozing van een aantal stoffen zijn zeker geen kant-en-klare oplossingen voorhanden. Die moeten we de komende jaren ontwikkelen en daar zijn we al hard mee bezig."

Chemelot is, met 44 miljoen kuub per jaar, een grote watergebruiker en afhankelijk van water. Water is cruciaal voor het functioneren van de fabrieken. We willen onze waterzuivering optimaliseren en ons watergebruik verminderen. Om dat voor elkaar te krijgen zijn we het programma ‘Circulair Water voor Chemelot’ gestart, één van de pijlers voor verduurzaming van de Chemelot site. We inventariseren diverse Chemelot-brede opties, rekening houdend met de strengere regels rondom watervergunningen én procesveranderingen op de site naar aanleiding van verduurzamingsstappen die in gang worden gezet.

Lees hier het persbericht van Waterschap Limburg.

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief