×
Sitech Services B.V. pay-off

Op weg naar gevalideerde drone-inspecties

De inspectie van besloten ruimtes met behulp van een drone klinkt veelbelovend vanuit het oogpunt van veiligheid. Want hoe mooi is het als inspecteurs niet meer zelf een besloten ruimte in hoeven? In praktijk is het echter nog niet zover. Welke stappen moeten nog gezet worden om deze alternatieve inspectiemethode te valideren?

Goedkeuring nodig van toezichthouder
De afgelopen jaren zijn er diverse pilots geweest met drone-inspecties. “Helaas zijn deze inspecties niet gevalideerd”, aldus Jolanda Cobben (Senior Inspection Officer & QA/QC). “De inspectiemethode moet daarvoor volgens wet- en regelgeving getoetst, goedgekeurd, bewezen en reproduceerbaar zijn. Tot nu toe is dat nog niet het geval. Daarom zijn we gestart met de ontwikkeling van een inspectiemethode die gevalideerd kan worden door onze toezichthouder Lloyd’s. De eerste stap in dit proces was een pilot tijdens de Turn Around van Arlanxeo.”

Standaard procedure en instructies nodig
Wilbert Derks (Program Manager Innovations): “We hebben goed geluisterd naar onze collega’s van de BU Inspections, die optreden als Inspectieafdeling van de Gebruiker (IVG). Uit de discussies kwam naar voren dat vliegen met drones voor een schouwing van een andere orde is dan een inspectie met reproduceerbare procedures en instructies. Onderzoek bij diverse marktpartijen toonde aan dat deze nog niet standaard voorhanden zijn. Daarom besloten we ze zelf te gaan ontwikkelen. Hiervoor gingen we op zoek naar een firma die gespecialiseerd is in niet-destructief onderzoek (NDO) en die eveneens werkt met drones. Zo kwamen we uit bij ApplusRTD.”

Vastleggen methode voor toekomstige inspecties
Er werd veel tijd besteed aan de voorbereiding van de pilot. “Om de instructies vast te leggen, maakten we gebruik van de ISO-normen waarnaar de wet- en regelgeving verwijst”, vertelt Marcel Warnier (Mechanical Engineer – Corrosion & Materials). “Zo kwamen we tot een eerste aanzet, in overleg met ApplusRTD. Daarin legden we onder meer afspraken vast over kleurinstellingen van de camera, de benodigde resolutie, belichting en de te gebruiken software. Maar ook bedachten we op voorhand welke route de drone zou volgen. Het vastleggen van die zaken is belangrijk, zodat de inspectie over een aantal jaren op precies dezelfde wijze uitgevoerd kan worden. Alleen dan ben je in staat om resultaten met elkaar te vergelijken.”

Twee inspectiemethodes vergelijken
Voor de uitvoering van de pilot viel de keuze op twee drukapparaten uit de EPT3 die tijdens de Turn Around van december 2019 gekeurd moesten worden. Jolanda: “We besloten ze elk parallel te inspecteren: de eerste inspectie met behulp van een drone heb ik zelf begeleid. Daarna werden dezelfde apparaten nog eens regulier – dus door het betreden van het apparaat – gekeurd door mijn collega. Bij de evaluatie gaan we beide keuringsrapporten vergelijken om te ontdekken waar de verschillen zitten.”

Leerpunten pilot
De pilot leverde een aantal leerpunten op. Jolanda: “Omdat de camera op de drone via blue tooth/wifi communiceert met het beeldscherm, worden de beelden gecomprimeerd. Daardoor is de resolutie te laag om goed mee te kunnen kijken op het beeldscherm. Zo zagen we twee aantekeningen die op een scheur of uitstulping leken, maar we konden het op het beeldscherm niet goed evalueren. Ter verificatie ben ik zelf naar binnen gegaan en bleken het slechts een kras en een verkleuring te zijn.” Marcel vult aan: “Op de camerabeelden kun je geen diepte zien, daarvoor zou je gebruik moeten maken van een fotogrammetrie camera. Bovendien is het een misvatting dat je tijd bespaart: een drone-inspectie duurt minstens even lang als een reguliere inspectie, mede omdat je de batterijen elke zeven minuten moet verwisselen en de beelden aansluitend nog bekeken moeten worden.”

Meer onderzoek nodig
De conclusie is dat er nog stappen gezet moeten worden voor een goede visuele oordeelsvorming met behulp van een drone. “Wel is deze inspectiemethode uitermate geschikt voor een voorinspectie of schouwing”, vinden Jolanda en Marcel. “Maar voor keuringen van aangewezen drukapparatuur willen we een inspectieprocedure op maat in het herbeoordelingsplan voor elk drukapparaat, gebaseerd op faalmechanismen en toegankelijkheid.” Wilbert besluit: “Voorlopig willen we met vervolginspecties in het Turn Around seizoen 2020 steeds dichterbij een gedragen en gevalideerde drone-inspectiemethode komen. Daarnaast gaan we binnenkort op bezoek bij DOW Chemical om te zien hoe ver zij zijn met drone-inspecties.”

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief