×

Operation Clean Sweep: Afblaasinstallatie voor vrachtwagens

Plastic is een veelzijdig en waardevol product maar het hoort niet thuis in ons milieu. Dat is een verantwoordelijkheid die wij samen dragen op het industrieterrein Chemelot. Bij het beladen van vrachtauto’s bij de polymeerfabrieken treedt korrelverlies op, dat is niet te voorkomen. Om te voorkomen dat plastic korrels in het milieu terecht komen, reinigt SABIC de beladen vrachtwagens grondig voor ze het Chemelot-terrein verlaten. Sinds kort gebeurt dit automatisch met een afblaasinstallatie. Sitech Rotating Equipment Services Center is nauw betrokken bij het tot stand komen en het onderhoud van deze installatie die vrachtwagens onder alle weeromstandigheden vrijmaakt van korrels.

Wasstraat voor vrachtwagens

Deze afblaasinstallatie is te vergelijken met een wasstraat, maar in plaats van water en zeep gebruikt hij lucht om de vrachtwagens schoon te maken. Bij het inrijden van de installatie rijdt de vrachtwagen eerst over een stalen rooster, zodat restjes korrels uit de banden vallen. Als de vrachtwagen uit de afblaasinstallatie komt, verlaat hij de Chemelot site volledig schoon. 

“Sitech leverde en onderhoudt de installatie de komende jaren voor SABIC. Daarbij is ook gekeken naar de optimale constructie en locatie voor de installatie, te weten het plein waar de vrachtwagens Chemelot verlaten, op een paar honderd meter van de gate.” Norbert Dubois, Manager Rotating Equipment Services Center

Geen plastic in het water

De blaasinstallatie is een van de vele activiteiten die Sitech uitvoert in het kader van Operation Clean Sweep.  Vijf jaar geleden hebben wij op Chemelot een grootzeef geplaatst in de regenwaterafvoer die naar de IAZI (De Integrale afvalwaterzuiveringsinstallatie) gaat. Ook plaatsten we zeefjes in schoonwaterkolken op alle wegen en pleinen op Chemelot waarop siloauto’s rijden. Om te voorkomen dat korrels in het water terechtkomen.

Lees het volledige artikel hier

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief