×

Opvallende ontdekkingen met Risk Based Inspections

Risk Based Inspections, kortweg RBI. Een aanpak die steeds meer interesse krijgt op de Chemelot site, maar ook daarbuiten. Wat houdt deze methode eigenlijk in? En hoe passen we hem toe? Collega's van Engineering Solutions geven een kijkje achter de schermen.

Risico’s in kaart brengen om falen te voorspellen
Ahmed Mhaoui is Materials & Corrosion/RBI Specialist bij Engineering Solutions. Hij legt uit wat RBI inhoudt: “Deze methode voor het optimaliseren van inspectieplannen is uitsluitend bedoeld voor ‘static equipment’, zoals drukvaten, warmtewisselaars en leidingen. Door de conditie van het toegepaste materiaal op de meest kritische locaties voortdurend te onderzoeken en te monitoren, kunnen we de risico’s op falen voorspellen. Die kennis gebruiken we voor het optimaliseren van onderhouds- en inspectieplannen voor de resterende levensduur van de installaties. Daarmee gaat de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de installaties omhoog.”

Een fabriek op de Chemeot site continu meten, ook tijdens bedrijf
Om continu te kunnen meten, wordt steeds vaker onderzoek uitgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is. Ahmed: “We werken bijvoorbeeld met een gespecialiseerde firma die onderzoekt of het materiaal scheurtjes vertoont of dunner wordt. Dat doen ze terwijl de installatie in bedrijf is. Met speciale apparatuur kunnen ze hete metaaloppervlakken standaard meten tot wel 400 graden en in speciale gevallen zelfs hoger. Nu gebeuren die onderzoeken vaak nog door mensen, maar op termijn zetten we steeds meer sensoren in. Zo is er naast de voorspelbaarheid, ook veel te winnen op het gebied van veiligheid en milieu.”

Samen tot nieuwe inzichten komen
Wat RBI bijzonder maakt, is dat de data uit de onderzoeken door een interdisciplinair team van deskundigen besproken worden. Integrity Engineer Hennie Kanters: “Is een installatieonderdeel van ijzer, dan zitten er mensen aan tafel met kennis van dat materiaal. Maar er zijn ook deskundigen aanwezig van productie, procesveiligheid en inspecties. Door al die invalshoeken met elkaar te vergelijken, komen we tot opvallende ontdekkingen." 

Interesse op en buiten Chemelot
In 2019 zijn we gestart met het toepassen van deze methode bij een deel van de installaties op de Chemelot site. “Onze focus lag daarbij vooral op de Turn Around in het voorjaar van 2020”, verklaart Ahmed. “Toen de klant deze vanwege de coronacrisis wilde uitstellen, hadden we de risico’s razendsnel in beeld waardoor bleek dat uitstel mogelijk was." Inmiddels hebben ook andere klanten op Chemelot interesse getoond om met RBI aan de slag te gaan. Evenals een internationaal bedrijf buiten de site.

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief