×

Nieuw partnership met Intertek zet klantwens centraal

Dit jaar zijn we met onze partner Intertek een nieuw prestatiecontract overeengekomen voor laboratoriumdiensten. Voorafgaand hieraan heeft Sitech de klantbehoefte in kaart gebracht. Hieruit kwam naar voren dat onze klanten vooral behoefte hebben aan verbetervoorstellen die bijdragen aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering en aan kostenverlaging. De prestatie-indicatoren voor klanttevredenheid die zijn meegenomen in het nieuwe contract moeten dit waarborgen.

Maurice Steffin, Technology Manager bij Sitech vertelt: “De keuze om opnieuw in zee te gaan met Intertek was een logische. De voordelen van deze samenwerking zijn legio: ze zijn gevestigd op de Chemelot site, zijn 24/7 beschikbaar en hebben enorm veel kennis van de processen en technische uitdagingen van onze klanten.” Ilse Hindrikx, Business Unit Manager (petro)Chemicals bij Intertek: “Daarnaast bieden we klanten op de Chemelot site ook oplossingen op maat, zoals snelle en efficiënte testdiensten, online meetsystemen en een efficiënte logistiek. Zo helpen we hen voldoen aan alle kwaliteitsspecificaties die aan de productieprocessen gesteld worden. Total Quality Assurance, noemen we dat.”

Op de foto v.l.n.r. Ilse Hindrikx en Robert Nurse (beeldscherm), Rob Gulickers (beeldscherm) en Maurice Steffin van Sitech bij het ondertekenen van het contract.

Proactief verbeteringen aandragen
In de nieuwe vierjarige samenwerkingsovereenkomst zijn prestatie-indicatoren meegenomen voor een continue verbetering van de dienstverlening. Deze verbeterloop komt nog bovenop de voordelen die klanten al hadden door de gezamenlijke inkoop van laboratoriumdiensten. Zo hoeven ze niet allemaal apart een contract af te sluiten met een leverancier en profiteren ze van de gunstige prijsafspraken door de schaalgrootte. Daarnaast ontzorgt Sitech klanten volledig bij de inkoop van laboratoriummaterialen en ziet toe op een correcte facturatie. Maurice: “Bovendien geven onze Analytics Engineers klanten gevraagd en ongevraagd advies bij de optimalisatie van hun processen. Ook dat gebeurt in goed overleg met de experts van Intertek, waarbij ook veel aandacht wordt besteed aan het ondersteunen van de duurzaamheidsdoelstellingen en innovatiebehoeften van onze klanten.”

De voordelen van een partnership
Een van de voordelen van dit partnership is dat er samengewerkt wordt aan uitbreiding van het klantportfolio. Ilse: “Dit partnership biedt strategische kansen. Denk aan innovatieve oplossingen op het gebied van productieondersteuning 4.0, laboratoriumdiensten door middel van remote control, gegevensbewaking, supply chain management en duurzaamheid.” Maurice eindigt: “We hebben veel vertrouwen in het vernieuwde partnership.”


Wat zijn laboratoriumdiensten?
Om controle te houden over productieprocessen, moeten klanten voortdurend analyses uitvoeren. Voldoen de grond- en hulpstoffen aan de eisen? Verloopt het productieproces conform de specificaties? Samen met Intertek leveren wij analyseapparatuur en verzorgen we het preventieve en storingsonderhoud hieraan. Ook regelen we samen dat de juiste monsters op tijd worden genomen en geanalyseerd. Tot slot zorgen we ook voor de rapportages die nodig zijn voor kwaliteitszorgsystemen. Daarvoor is Intertek speciaal geaccrediteerd.

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief