×

Samen Bewust Veilig bouwstenen in beton gegoten

In november 2019 was er een Turn Around bij EPT3 fabriek van Arlanxeo. Leidinggevenden van Arlanxeo, contractors en Sitech Services kwamen bij elkaar om de veiligheid van de onderhoudsstop te bespreken aan de hand van de ‘Samen Bewust Veilig’ bouwstenen, die vervolgens een blijvende plek kregen voor de fabriek.

Omvangrijke en complexe scope
Met veel keuringen, onderhoud aan draaiende onderdelen, sloopwerken en groot project aan een droogtunnel had deze Turn Around een omvangrijke en complexe scope. “We gingen uiteraard voor nul ongevallen”, aldus Jan Houben, Turn Around manager bij Sitech. “Vanuit de ‘Samen Bewust Veilig’ filosofie zijn er vier bouwstenen om dit te realiseren: vakmanschap, vertrouwen, duidelijke regels die waarde toevoegen en het centraal stellen van eerstelijns leidinggevenden, ofwel supervisors. Al deze aspecten hebben we meegenomen in de voorbereiding.”

Leidinggevenden centraal stellen
Het centraal stellen van leidinggevenden is een belangrijk aspect, waar in de uitvoering van de Turn Around directe winst te behalen valt. Jan: “Daarom nodigden we supervisors van Sitech en contractors uit voor een bijeenkomst op 25 oktober om de nieuwe aanpak rond veiligheid tijdens de Turn Around te bespreken. We vroegen ze naar hun ideeën en wat zij nodig hebben om een veilige Turn Around te realiseren."

Pas op de plaats indien nodig
“Van supervisors verwacht ik een goede voorbereiding”, vervolgt de Turn Around manager. Bovendien moeten ze niet schromen een pas op de plaats te maken en te stoppen met werken als ze vragen hebben over of kanttekeningen willen plaatsen bij de werkmethodiek. En er vervolgens iemand bijhalen om te overleggen hoe het werk veilig uit te voeren.”

Nieuwe boost voor LMRA
Tot slot werd tijdens de bijeenkomst afgesproken de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) een nieuwe boost te geven. Joyce Roegies, Plant SHE Officer bij Sitech: “We werken daarom met open vragen tijdens de LMRA.” Jan reageert: “Daaraan merk je al snel of een klus goed is voorbereid.”

Eindstreep halen zonder ongevallen
De gemaakte afspraken op het gebied van veiligheid, planning en randvoorwaarden zijn vastgelegd in een veiligheidsplan en handboek Turn Around waaraan contractors, Sitech en Arlanxeo zich gecommitteerd hebben. Joyce eindigt: “Deze aanpak heeft erin geresulteerd dat zich tijdens de Turn Around geen ongevallen hebben voorgedaan. We hopen dit tijdens het opstarten vast te houden en de eindstreep te halen zonder ongevallen.”

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief