×

Samen sterk: platform innovatieve inspectiemethoden

Sitech heeft het Platform Innovatieve Inspectiemethodes opgericht. Een platform waarin specialisten van de afdelingen Inspections, Engineering Solutions, IT Solutions, Fire Brigade & Security en geselecteerde contractors de handen ineen slaan om inspecties beter te reproduceren, veiliger en kostenefficiënter te maken. Daarmee spelen we in op de toenemende vraag van klanten om betredingen van apparaten te beperken.

Het lijkt zo mooi: voer een inspectie uit met behulp van een drone met camera, zodat het betreden van een drukapparaat overbodig wordt. Dat komt de veiligheid ten goede. Helaas werkt het niet zo eenvoudig in de praktijk. Om te voldoen aan de wetgeving voor periodieke herbeoordeling moet ook een indirect visuele inspectie (inspectie met behulp van een camera) voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Dit om een beoordeling van de inspectiebevindingen mogelijk te maken. Daaraan voldeden de inspecties met behulp van een dronecamera nog niet, zo bleek uit een pilot die we tijdens een Turn Around voor een van onze klanten op de Chemelot site uitvoerden.

Geaccrediteerde methode zelf ontwikkelen
Een onderzoek onder diverse marktpartijen toonde aan dat er nog geen standaard methode bestond voor dit soort indirect visuele inspecties. “Daarom besloten we die zelf te gaan ontwikkelen met Applus Rvis, een contractor waarmee we vaak werken als het gaat om niet-destructief onderzoek”, vertelt Wilbert Derks, Program Manager Innovations bij Sitech. “Dat resulteerde in een procedure waarin alle kwaliteitseisen voor de camera zorgvuldig zijn vastgelegd. Oktober 2020 is de procedure voor het ijken van de camera ten behoeve van indirect visuele inspecties getoetst en de officiële acceptatie is vrijwel gereed.”


Foto: Vacuüm crawler met daarop de geijkte camera

In 2020 deden we ook ervaring op met ‘Risk Based’ inspecties (RBI) in bedrijf. Onder meer voor projecten en Turn Arounds die vanwege het risico op Coronabesmettingen uitgesteld moesten worden. Nico Spronk, Manager Integrity bij Sitech: “Klanten wilden een beeld krijgen van de status van assets om de fabriek integer te kunnen laten draaien. Onder meer met behulp van ultrasoon onderzoek konden we aantonen dat lassen in leidingen die gekeurd moesten worden aan de normen voldeden. Op basis daarvan hebben we het gevraagde uitstel gekregen van de toezichthouder. Dit jaar proberen we ook deze RBI methode geaccrediteerd te krijgen voor flexibilisering van inspectietermijnen.”

Foto: Marcel Warnier (rechts) bekijkt demo van 3D handscanner voor scheuronderzoek met een nauwkeurigheid van 20 micron

Samenwerken om tegemoet te komen aan klantvraag
De pilot en de toenemende vraag uit de markt waren aanleiding voor de oprichting van het platform. Marcel Warnier, Mechanical Engineer – Corrosion & Materials, legt uit: “Onze scope is breder dan alleen de inzet van camera’s en robots om te voorkomen dat we apparaten hoeven betreden. We kijken bijvoorbeeld ook naar manieren om apparatuur niet meer open te hoeven te maken, dus zogenaamde ‘non intrusive’ inspectiemethoden.”

Het ultieme streven van het platform is om in 2025 geen apparaten meer te hoeven betreden. Senior Inspection Officer & QA/QC Jolanda Cobben verwacht niet dat alle direct visuele inspecties op korte termijn al kunnen worden vervangen door indirecte methoden. Jolanda: “Het kwantificeren van bevindingen vormt hierbij nog een uitdaging. Maar we kunnen al een heel eind komen, zeker voor drukapparatuur waarbij geen faalmechanismen worden verwacht.”

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief