×

Sitech en de situatie rondom het coronavirus

Als bedrijf binnen de vitale sector gaan onze werkzaamheden gewoon door. Onze rol is cruciaal bij het veilig draaiende houden van de fabrieken op de Chemelot site. Zowel onze maintenance, brandweer, security als andere diensten draaien door. Worden er veel medewerkers ziek? Dan nemen we op tijd maatregelen zodat we onze belangrijkste taken kunnen blijven uitvoeren. Gelukkig zien we dat dit goed mogelijk is en stemmen we dagelijks af met overheden, onze klanten en de Chemelot organisatie.

Marc Dassen, CEO Sitech Services:
"Wij werken, net als zovelen in het land en in de procesindustrie, in uitzonderlijke tijden, waarbij we continu de balans zoeken tussen het minimaliseren van de verspreiding van het virus en onze verantwoordelijkheid om de Chemelot site draaiende te houden. Daarbij moeten we maximaal vertrouwen hebben in onze overheid, adviezen volgen en oplossingen zoeken om ons werk uit te voeren. Veiligheid staat voorop, ook tijdens deze coronacrisis.”

Veiligheid en gezondheid staan voorop, impact tot een minimum beperken
Wij houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Hierbij nemen wij de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, leveranciers en partners zeer serieus en doen wij onze uiterste best om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Tegelijkertijd blijven wij ons elke dag inzetten voor de uitvoering van onze werkzaamheden, zowel het onderhoud aan de fabrieken als het waarborgen van de infrastructuur op de Chemelot site en onze diensten op het gebied van waterzuivering, brandweer en security. Daarbij stellen we alles in het werk om de impact van het coronavirus voor lopende en toekomstige projecten tot een minimum te beperken.

Onderhoud fabrieken
Waar thuis gewerkt kan worden, werken ook wij thuis. Toch zijn veel medewerkers van Sitech aanwezig op de Chemelot site om daar hun werk uit te voeren. Met maatregelen waarbij bijvoorbeeld belangrijke functies in ploegendiensten of afgezonderd van elkaar worden gedaan, zorgen wij ervoor dat ons werk door kan gaan.  En natuurlijk houden we afstand van elkaar en als dat niet mogelijk is door de aard van het werk nemen we beschermende maatregelen. Onze medewerkers volgen de hygiënemaatregelen van het RIVM, voor hun eigen veiligheid en die van een ander.

De planning van grootschalige onderhoudsklussen oftewel Turn Arounds waarbij wij niet alleen onze eigen expertise en mankracht inzetten, maar ook die van vele partners en leveranciers ondervindt grote impact van de coronamaatregelen. In overleg met onze klanten bekijken we de mogelijkheden tot uitstel per Turn Around. Daarbij leveren we advies en ondersteuning en bewaken we de integriteit van de fabrieken.

Brandweer, security en waterzuivering (IAZI)
Het Alert en Care Center (ACC) op de Chemelot site met daarin onze diensten op het gebied van meldkamer, brandweer en security heeft de situatie onder controle. De dagelijkse werkzaamheden om de veiligheid op de site te waarborgen gaan door, grootschalige oefeningen en examens zijn uitgesteld. Onze brandweer, security en IAZI-medewerkers schermen we zoveel mogelijk af, omdat hun aanwezigheid op de site belangrijk is voor de veiligheid van ons allen. In het geval dat veel medewerkers ziek worden hebben we een reservistenpool gemaakt. Daarnaast hebben we meerdere mogelijkheden om terug te schakelen in het aantal mensen, terwijl de dienstverlening gewaarborgd blijft. We zijn als crisisorganisatie goed voorbereid op situaties als deze.

Ook onze afvalwaterzuiveringsinstallatie (IAZI) is onderdeel van de vitale processen in Nederland en draait gewoon door. Het afvalwater van Chemelot wordt dagelijks gecontroleerd op stoffen. We testen momenteel nog niet op aanwezigheid van het coronavirus in het afvalwater; geraadpleegde specialisten geven aan dat de kans hierop zeer gering is, omdat wij afvalwater uit de chemie zuiveren en weinig tot geen sanitair afvalwater. Voor het waarborgen van de continuiteit hebben we maatregelen getroffen om onze teams te verkleinen en onze mensen dragen beschermingsmiddelen waar nodig. Dit is onze bedrijfstak gebruikelijk.

Overige diensten
Veel van onze ca. 1.000 medewerkers werken thuis en dat gaat goed. Het is mooi om de flexibiliteit en betrokkenheid van onze medewerkers te zien, gesteund door onze kwalitatieve IT-infrastructuur en het steeds verder digitaliseren van onze werkzaamheden.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Via uw persoonlijke contactpersoon bij Sitech en de gebruikelijke kanalen. Ons front office is tijdelijk op werkdagen geopend van 9.00 tot 11.00 uur en dan telefonisch bereikbaar via 046 476 6066. Daarnaast kunt u vragen stellen via info@sitech.nl

Stay safe.

Marc Dassen
CEO Sitech Services

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief