×

Sitech in transitie naar innovatieve en marktgerichte organisatie

Hoewel Sitech inmiddels een bekende speler is op de Chemelot site en een pionierspositie in de markt inneemt, als het gaat om de digitalisering van de procestechniek en de fabriek van de toekomst, bestaat de organisatie nog niet zo lang. Opgericht in 2008 vanuit verschillende DSM afdelingen, werken multidisciplinaire teams van specialisten inmiddels nauw samen om hun kennis en ervaring van de procesindustrie in dienst te stellen van de klant. Vanuit deze unieke positie werken we aan een toekomstbestendig Sitech. Onze toekomst is gericht op verzelfstandiging en we werken aan een innovatieve, marktgerichte organisatie. Onze dienstverlening wijzigt niet -van o.a. site infrastructure en waterzuivering tot en met engineering, onderhoud en modificaties aan chemische fabrieken-, onze organisatievorm wel. Nieuwe partners kunnen daar mogelijk deel van uitmaken.

Business as usual
We gaan het proces van overgang zorgvuldig aan, waarbij in 2022 gewerkt wordt conform ‘Business as usual’. Onze klanttevredenheid is en blijft de basis voor ons succes. Daar werken we hard aan, ieder dag weer, zodat we nu en in de toekomst de belangrijkste supplier blijven voor onze klanten en onze leidende positie op de Chemelot site behouden en verder uitbouwen.

Als 2021 ons een ding duidelijk maakte is dat wel het belang van onderlinge verbinding. Ook in de toekomst blijft die verbinding de basis. Vertrouwen in elkaar is vertrouwen in de toekomst.

Wij danken al onze partners voor de samenwerking het afgelopen jaar en wensen eenieder een gezond en veilig 2022.

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief