×

Sitech Services levert met infrastructuurproject bijdrage aan verduurzaming Chemelot

Chemelot wil in 2050 de eerste circulaire chemiesite in Europa zijn, waarbij duurzame, niet-fossiele grondstoffen en energie gebruikt worden om kunststoffen te produceren voor alledaagse spullen in elk huishouden. In een ambitieus project op Chemelot speelt Sitech Services als aansturende partij een belangrijke rol in het realiseren van de benodigde aanpassingen in de infrastructuur op Chemelot en in de haven van Stein en levert daarmee een belangrijke bijdrage in het realiseren van de verduurzamingsambities van Chemelot.

Verduurzaming Chemelot vraagt om aanpassingen aan infrastructuur
Goede infrastructuur is onmisbaar voor Chemelot, waarbij we zowel werken aan het schoner, stiller en veiliger maken van het transport van huidige grondstoffen als aan de infrastructuur die nodig is voor de overstap naar hernieuwbare grondstoffen zoals hergebruikt afval en biomassa. Ralph Schulz, projectmanager bij Sitech Services legt uit: “De fabrieken op Chemelot zijn voor een groot deel met elkaar verweven en produceren grondstoffen voor andere fabrieken op de site. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van externe toevoer. De haven in Stein speelt een essentiële rol in de grondstoftoevoer over het water. Het project voorziet in verlading van grondstof met een nieuwe aanvaarbeveiliging met laadarm in de haven van Stein en een nieuwe transportleiding van de haven naar Chemelot. Op de site wordt de grondstof opgeslagen in twee stalen tanks, ingegraven in een terp.

Ralph Schulz: “Voor deze oplossing zijn verschillende studies uitgevoerd, waarbij het transport via een buisleiding vanuit de haven van Stein en opslag in tanks op de site de beste oplossing was.” Ook voor toekomstige grondstofstromen speelt de haven Stein een essentiële rol. Chemelot wil het transport en daarmee de leefomgeving schoner, stiller en veiliger maken. Als we blijven aanvoeren per vrachtauto, zou het vrachtverkeer verdubbelen tot 2030.

Groot project in kleine tijdspanne
Voor het einde van 2023 moet het project afgerond zijn, aan de uitvoering wordt gewerkt door een alliantie van partijen. Sitech stuurt dit projectteam aan. Ralph Schulz:”Het project is ambitieus en de planning is krap, maar we zijn in control en alles verloopt voorspoedig. We hebben een aantal keer moeten opschalen om de deadlines te halen. Gelukkig zijn we daar vanuit Sitech goed toe in staat en hebben we de expertise en de mensen in huis om de verschillende projectonderdelen goed te managen. Het is zeker een uitdagende klus, maar ik ben er trots op om als partij bij te dragen aan de ambities van de Chemelotbedrijven.

Sterke samenwerking gebaseerd op kennis en transparantie
De partijen die samenwerken aan de realisatie van dit project hebben in december 2022 een alliantieovereenkomst getekend en zijn bewust geselecteerd om gezamenlijk de uitdagende projectdoelstellingen te kunnen realiseren. Ralph Schulz: “Zij kennen de locaties en we hebben vaker met hen samengewerkt. In de overeenkomst hebben we vastgelegd dat we werken volgens een ‘open-boek’ systeem waarin we transparant zijn en elkaar scherp houden. Door de activiteiten steeds neer te leggen bij de partner die de meeste kennis en expertise heeft, zorgen we er samen voor dat het project goed op schema blijft lopen. Met de ambitieuze planning om voor het einde van het jaar ‘up-and-running’ te zijn, zijn we constant bezig met afstemming. Zo brengen we risico’s en scenario’s in kaart waardoor we weten wat een mogelijke verstoring voor de planning kan betekenen en hoe we deze zo snel mogelijk weer kunnen oplossen. Tot nu verloopt het project vlekkeloos; de alliantiepartners hebben goed contact met elkaar en nemen geluidloos taken op zich. We roepen gemakkelijk naar elkaar: ‘Doe jij dit, dan doe ik dat’. Zonder discussie, dat voorkomt vertraging.”

Ijkmoment in juli: buitengewoon vervoer van twee megatanks
In de nachten van 7 en 8 juli ondernamen twee megatanks (zogenaamde bullets) een buitengewone reis vanuit Genk, via de haven van Stein naar Chemelot. Om deze bullets met een lengte van 53 meter en een doorsnede van 8 meter de snelweg te laten kruisen, werd tijdelijk de A2 afgesloten. Door de inzet van alle betrokken partijen en de medewerking van de omliggende gemeenten verliep de reis voorspoedig en veilig. De bullets zijn inmiddels ingegraven in een terp op de Chemelot site en worden straks gebruikt voor de opslag van propeen, dat gebruikt wordt voor de productie van de grondstof voor o.a. windmolenwieken, tv’s en LEGO.

Kijk mee met dit buitengewone transport: https://youtu.be/P0PAdn3WoyY

Project/ alliantiemanagement: Sitech Services

Alliantiepartners: Van den Biggelaar Grond- en Waterbouw, Stevacon Bouw, BLM Wegenbouw, EQUANS, Fluor Corporation en MVOI B.V.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met ralph.schulz@sitech.nl Voor algemene informatie kunt u contact opnemen via frontoffice@sitech.nl

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief