×

Splitsing in twee bedrijven en alliantie met Ebert HERA luiden nieuwe fase in voor Sitech services

Op 1 juni is Sitech services opgesplitst in twee zelfstandige bedrijven en zijn de aandelen van de serviceactiviteiten verkocht aan Ebert HERA Esser Group. Hiermee versterkt Sitech haar slagkracht en creëert het kansen binnen en buiten Chemelot.

De serviceactiviteiten gaan verder onder de naam Sitech services, met de juridische entiteit Sitech services BV als rechtsopvolger van Sitech Manufacturing Services CV. De dienstverlening op het gebied van Fire Brigade & Security en IT wordt met ingang van 1 juni vanuit Sitech services BV verleend. De assetactiviteiten met als juridische entiteit Sitech Holding BV en haar dochtervennootschappen Sitech Site Services BV en Sitech IAZI BV gaan voorlopig nog verder onder de naam Sitech. Sitech Site Services BV blijft de diensten met betrekking tot Site Infrastructuur, Real Estate & Facilities en IT Infra (koper en glasvezel) verrichten.

Sitech services BV - serviceactiviteiten
De procesindustrie in Europa staat voor een enorme opgave: optimaal blijven produceren, tegelijkertijd de omslag maken naar duurzaamheid en dat alles onder het toeziend oog van kritische stakeholders. Sitech services verbindt fabrieken met de expertise en specialisten die nodig zijn om maximaal te kunnen renderen. Wij werken iedere dag aan een duurzame, veilige en competitieve procesindustrie, van dagelijks onderhoud aan industriële installaties en complexe Turn Arounds tot een scala aan specialistische engineeringsdiensten. En inclusief onze brandweer- en securityactiviteiten, omdat de koppeling van deze dienstverlening met onze kennis van fabrieken en processen uniek en zeer relevant is.

“Sitech blijft ook in de toekomst de belangrijkste supplier voor haar klanten en partner voor haar leveranciers. We willen onze leidende positie zowel op als buiten de Chemelot site verder uitbouwen met verzelfstandiging als de beste stap naar een gezonde toekomst.” Marc Dassen, CEO Sitech services

Samen met Ebert HERA ontzorgen we onze klanten in de procesindustrie met slimme totaaloplossingen, die het resultaat zijn van onze ervaring, vakmanschap en unieke expertise. Vanuit onze thuisbasis en langjarige ervaring op de Chemelot site zijn wij een betrouwbare partner voor fabrikanten in heel Europa. Sitech geeft als zelfstandig bedrijf binnen de Ebert HERA Esser Group invulling aan haar toekomst, waarbij de unieke multidisciplinaire dienstverlening intact blijft met ca. 850 van de Sitech medewerkers.

Sitech IAZI BV en Sitech Site services BV - assetactiviteiten
De assetactiviteiten van Sitech gaan met ca. 50 medewerkers verder met de huidige eigenaren met de intentie tot verkoop aan een strategische partner. Hiermee kunnen de assetactiviteiten uitgroeien tot dé basis op Chemelot, nu en voor een duurzame toekomst. Het bedrijf richt zich op opereren en verder ontwikkelen van infrastructuur, railservices, nutsvoorzieningen inclusief afvalwaterzuivering, logistiek en facilities. We bieden asset owners de mogelijkheid te ondernemen in de wetenschap dat aan alle kernvoorwaarden wordt voldaan, waarbij veiligheid, toekomstbestendigheid en efficiëntie de vanzelfsprekende uitgangspunten zijn.

“We bevinden ons in een overgangsperiode en ik heb er alle vertrouwen in dat we samen met alle belanghebbenden in staat zijn een sterk en zelfstandig assetbedrijf vorm te geven dat bijdraagt aan een succesvolle en duurzame toekomst voor de Chemelot site.” Christian Widdershoven, CEO Sitech assetactiviteiten


Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief