×

Succes met prescriptief én autonoom onderhoud

Peter Bosmans, Technology Manager binnen Sitech, ziet de vraag naar prescriptief en autonoom onderhoud toenemen. En dat vindt hij ook niet vreemd. Peter: “We kunnen steeds meer voorbeelden uit de praktijk laten zien die bewijzen dat prescriptief onderhoud zorgt voor enorme voordelen. Denk bijvoorbeeld aan een verlaging van operationele kosten, onderhoudskosten én verbetering van fabrieksprestaties.”

De Asset Performance 4.0 Award die Sitech oktober 2021 uitgereikt kreeg van BEMAS (Belgian Maintenance Association) tijdens de Asset Performance 4.0 conferentie is een belangrijke erkenning van ons werk op het gebied van Data & AI-gedreven Plant Optimalisatie. De jury concludeerde dat onderstaande twee cases impactvolle resultaten opleverden.


Case 1) Predictief onderhoud: storing in een elektrische motor

Met behulp van ons ‘realtime monitoring dashboard’ hebben we op voorhand kunnen voorspellen dat wikkelingen in een elektromotor binnen korte tijd kapot zouden gaan. Doordat we meetapparatuur op deze installatie geplaatst hadden, zagen we dat de temperatuur van een wikkeling opeens enorm omhoog schoot. Een stijging die niet normaal was (anomaly). Op dat moment zijn we gaan onderzoeken waar deze stijging vandaag kwam. Vanuit ons datacenter werd een melding gestuurd naar de engineer, die vervolgens bij de motor is gaan kijken. In de motor bleken zoutkorrels aanwezig te zijn. Deze zoutkorrels zorgden voor elektrische vonken naar de wikkelingen en veroorzaakten de stijging in de temperatuur.

Dankzij het online monitoren van de installatie, hebben we dit tijdig kunnen signaleren en weten we te voorkomen dat de volledige motor zou doorbranden, met alle gevolgen vandien.

Bij predictief onderhoud gaan we continu op zoek naar het juiste optimum. We willen niet te veel reactieve kosten voor de klant, maar ook geen te hoge preventieve kosten.Case 2) Prescriptief onderhoud: vervuiling in een warmtewisselaar

Een andere succesvolle case, is het vroegtijdig detecteren van vervuiling in een warmtewisselaar. Dat een warmtewisselaar vuil raakt, is een normaal proces. Het schoonmaken van deze warmtewisselaar gebeurt meestal elke drie jaar. Dankzij ons monitoring dashboard kunnen we nu exact zien wanneer de warmtewisselaar schoongemaakt moet worden. Op dat moment gaat er een alarm naar de operator en/of technician in de fabriek.  

Bij het analyseren van de data ontdekten we nog meer. We zagen namelijk dat de vervuiling verdween door veranderd gedrag van twee veelvoorkomende procesparameters. Hieruit concludeerden we dat er een potentieel bestond dat de warmtewisselaar zichzelf kon reinigen. Na een aantal experimenten (prescriptief onderhoud waarbij wij aangeven wat de operators zouden moeten doen) weten we dit nu zeker; door het aanpassen van de procesvoering is het inderdaad mogelijk om een warmtewisselaar zichzelf te laten reinigen Een voorbeeld van autonoom onderhoud waarbij we de machine geleerd hebben wat de operator deed, zonder de fabriek uit bedrijf te halen. Een enorme winst voor de hele procesindustrie. En daar zijn we enorm trots op!


Bij prescriptief onderhoud geven we onze klanten advies over hoe ze de levensduur van een warmtewisselaar kunnen verlengen, zonder een onderhoudsinterval.


Meer weten?
Wilt u meer weten over één van deze cases? Of bent u benieuwd of deze aanpak ook bij uw organisatie toegepast kan worden? Neem contact op met Peter Bosmans via peter.bosmans@sitech.nl

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief