×
Sitech Services B.V. pay-off

Leerzame uitwisseling met Tsjechische brandweerkorpsen

Op 25 en 26 september bezochten brandweermensen van het Tsjechische bedrijf Draslovka en collega’s van de Tsjechische nationale brandweer voor de zesde keer onze bedrijfsbrandweer. Doel van het bezoek was ervaringen uitwisselen en leren van elkaar. 

Contact met internationale cyanidesector
Het contact met de bedrijfsbrandweer van Draslovka dateert al uit 2010. Officier van Dienst Klaas van der Velde: “Op uitnodiging van AnQore was ik toen bij de European Chemical Industry Council (CEFIC) om feedback te geven op een calamiteitenoefening met een cyanide. Deze werd georganiseerd door Draslovka uit Kolin, Tsjechië. Net als AnQore is dit een van de bij CEFIC aangesloten bedrijven uit de cyanidesector: Draslovka verwerkt onder meer blauwzuur in producten voor de landbouwindustrie. Toen ik daar in 2016 opnieuw waarnemer was bij een calamiteitenoefening, kwam ik in contact met hun bedrijfsbrandweer.”

Leren van vergelijkbare incidenten
Hij gaat verder: “Tijdens de rondleiding in hun kazerne bleek dat de incidenten die ze daar hebben, vergelijkbaar zijn met die van ons. Dat bracht ons op het idee een uitwisseling te organiseren om van elkaar te leren. Het idee was een tweedaagse uitwisseling vooral voor de manschappen en hun bevelvoerder. Met een programma waarin naast rondleidingen en bezoekjes ook kleine inzetjes of oefeningen zaten. Die formule bleek zo succesvol dat we inmiddels al vijf uitwisselingen over en weer hebben gehad.”

Belangstelling voor samenwerking met overheid
Inmiddels is er regelmatig contact met de bedrijfsbrandweer van Draslovka. “Waar mogelijk wisselen we informatie uit”, laat Klaas weten. “Zo hadden zij veel vragen over incidenten met ammoniak. Daar kunnen wij veel over vertellen, gezien onze eigen ervaring en oefeningen in Zweden. Ook hadden ze interesse in onze samenwerking met de overheid. Tijdens een van de uitwisselingen zijn we dan ook gaan kijken bij het Meld en Coördinatie Centrum in Maastricht en bij de kazernepost in Sittard die reageert op meldingen op Chemelot. Bij dat bezoek waren ook mensen van de nationale brandweer van Tsjechië aanwezig. Dat was onder meer aanleiding voor een nauwe samenwerking tussen beide brandweerkorpsen in Kolin.”

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief