×

Van traditionele Turn Around naar predictive maintenance?

Voor Sitech Services vormen Turn Arounds een uitdagende core business, die van groot belang is voor de chemie. Samen met onze klanten en contractors gaan we vol voor duurzame oplossingen, waarbij we te maken hebben met toenemende externe druk. Niet alleen vanuit de Europese markt en het milieubeleid, maar ook vanuit de schaarste aan goed geschoold personeel en het streven naar zo min mogelijk downtime van het productieproces.

Turn Arounds zijn dagelijks werk voor ons. We bieden als een van de weinige marktpartijen expertise en continuïteit in deze dienstverlening. Voor assetowners die eens in de 4 tot 6 jaar te maken hebben met een Turn Around is het bijna onmogelijk om een eigen, specialistisch team te onderhouden. Wij hebben alle expertises in huis, de complete keten van Turn Around managers tot Sourcing en materiaalbeheer. In feite brengen we hechte en goed ingewerkte teams van Turn Around naar Turn Around, waarbij we ook qua logistiek apparaat het volume hebben om dit specialisme ‘up and running’ te houden.

Om onze unieke positie vast te houden, moeten we blijven anticiperen op de markt en continu innoveren. De plants worden steeds ouder en de Turn Arounds daarmee ingrijpender, terwijl we meer moeten doen met minder mensen. Dat kan door slimmer te monitoren, het plaatsen van sensoren en het inzetten van innovatieve technieken. Maar dit vraagt ook samenwerking tussen alle betrokkenen om data te verzamelen en structureel naar de plant te kijken vanuit een verbetervisie. Dan moet je over de schaduw van je eigen plant heen stappen en kijken hoe je verbeteringen kunt initiëren vanuit de chemische industrie als geheel. Met als doel om de uptime van fabrieken te vergroten door preventief te werken.

Daarbij rijst de onvermijdelijke vraag: gaat predictive maintenance de Turn Around verdringen? Krijgen we een toekomst zonder Turn Arounds? Zo ver zal het niet gauw komen, maar we kunnen hier zeker een stuk winnen. En dat moeten we aanpakken om de Turn Arounds beheersbaar te houden, terwijl het steeds moeilijker wordt om de benodigde resources bij elkaar te krijgen. We kunnen ons niet meer veroorloven activiteiten in een Turn Around onnodig uit te voeren. Door te werken met nieuwe technieken kunnen we schade of vervuiling voorspellen en onnodig onderhoud voorkomen. Zo kunnen we toe naar minder en kleinere Turn Arounds, al zal er altijd een ‘human factor’ nodig blijven.

Marc Dassen,
CEO Sitech Services

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief