×

Goede veiligheidsperformance, goede Turn Around

Voor Sitech Services en de Chemelot site wordt 2020 een recordjaar op het gebied van Turn Arounds. Zowel qua aantal als omvang. De Safety, Health & Environment (SHE) performance is een belangrijke indicator voor een goed verloop. Wat hebben we geleerd van de Turn Arounds in 2019?

Focus en positieve aandacht lonen
“Er is een relatie tussen de SHE-performance en de totale prestatie van een Turn Around”, weet Marc Dassen, CEO van Sitech. “Dat zien we ook terug bij de Turn Arounds van 2019, die nagenoeg allemaal vlekkeloos zijn verlopen als het gaat om veiligheid. Ondanks de enorme hoeveelheid werk en de tijdsdruk. Dat heeft met focus te maken. Het begint al in de voorbereiding. Met ENTER, ons online platform voor het onboarden en trainen van medewerkers, leren nieuwe medewerkers welke eisen wij stellen aan veilig werken. Ook tijdens de Turn Around is er voortdurend positieve aandacht voor veiligheid: er wordt veel over gecommuniceerd, onder meer tijdens toolbox bijeenkomsten en Laatste Minuut Risico Analyses (LMRA). Daarnaast is er extra toezicht en worden veiligheidsscores elke dag gepubliceerd.”

"Onze ambitie is om in 2025 de veiligste site van West-Europa te zijn: dat kunnen, willen én moeten we waarmaken."

Loek Radix, Executive Director Chemelot

Veiligheid bevorderen door cultuur
Als het gaat om veiligheid hebben alle bedrijven op de Chemelot site de handen ineengeslagen. Dit onder meer naar aanleiding van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2018. “Want Chemelot wil niet alleen de meest duurzame en competitieve site van West-Europa zijn, maar ook de meest veilige”, zegt Loek Radix, Executive Director Chemelot: “Met de bedrijven die hier gevestigd zijn en hun vaste contractors hebben we het programma ‘Samen Bewust Veilig’ ontwikkeld. Daarmee willen we onder meer via verandering van cultuur de veiligheid verder verbeteren. Niet via repressie, maar door de nadruk te leggen op intrinsieke motivatie. Die is er van nature, want niemand wil onveilig werken. Als een bedrijf veiligheid belangrijk vindt en medewerkers de ruimte geeft, gaan mensen elkaar corrigeren en helpen.”

Leerpunten vertalen naar dagelijkse routine
“Het afgelopen jaar hebben we al stappen gezet in de goede richting”, vervolgt hij. “De kracht zit hem vooral in de gemeenschappelijke aanpak en elkaar aanspreken op veilig gedrag. Dat blijkt onder meer uit de goede SHE performance tijdens Turn Arounds. In zekere zin is het gemakkelijker om het daar goed te doen. Want 90 tot 95% van alle incidenten is terug te voeren op menselijk gedrag. Dit is eenvoudiger te beïnvloeden in een projectmatige omgeving dan tijdens de reguliere bedrijfsvoering. Het is nu zaak de leerpunten uit Turn Arounds te vertalen naar de dagelijkse routine.”

Gevoel van omwonenden serieus nemen
Veiligheid is subjectief, dat blijkt bijvoorbeeld uit het gevoel dat omwonenden hebben over de veiligheid op de Chemelot site. Marc: “Objectief gezien is de chemische industrie misschien wel de veiligste omgeving om in te werken. Vanwege de potentiële risico’s is er een enorme focus op veiligheid. Maar omwonenden ervaren dit niet altijd zo en dat moeten we serieus nemen.” Loek: "We zijn daarom benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat uitvoeren, samen met de overheden en het bedrijfsleven. Daarbij wordt onder meer het gevoel rondom de omgevingsveiligheid onderzocht aan de hand van een belevingsthermometer. Met de uitkomsten daarvan kunnen we gericht acties ondernemen om dit gevoel van veiligheid te verbeteren.”

Vol vertrouwen op weg naar recordjaar
Zowel Loek als Marc zien het grote aantal Turn Arounds in 2020 vol vertrouwen tegemoet. Ook als het gaat om de SHE-aspecten gezondheid en milieu. Daarover zegt Loek: “We zijn ons bijvoorbeeld steeds meer bewust van de impact die onze activiteiten kunnen hebben op de waterkwaliteit. Dat vereist alertheid en open communicatie met de betrokken bedrijven op Chemelot en instanties.” Als het over veiligheid gaat concludeert Marc: “De aanbevelingen en acties uit het ‘Samen Bewust Veilig’ programma worden in 2020 verder doorgevoerd. Daardoor wordt de verandering steeds concreter zichtbaar.”

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief