×

Innovatieve aanpak zorgt voor levensduurverlenging van kolommenbanen

Op de Chemelot site staan 3.500 kolommen van beton, die het vitale netwerk van product- en utility leidingen ondersteunen. Het merendeel hiervan is al ouder dan 60 jaar. Aan deze ‘aging assets’ is het juiste onderhoud nodig om de komende 25 jaar een ongestoorde en integere ligging van leidingen en kabels te waarborgen. Samen met TNO is een plan ontwikkeld om dit veilig en tegen de meest optimale kosten uit te voeren.

Vervanging is geen optie
Marcel Roost (Business Unit Manager Infrastructures): “De betonnen kolommenbanen zijn gebouwd na de Tweede Wereldoorlog toen staal nauwelijks voorhanden was. We constateren nu dat het beton gebreken vertoont, die inherent zijn aan de leeftijd en locatie. Vervanging is niet aan de orde, aangezien dit een onrealistische investering vergt. Daarom zijn we in overleg met onze klanten een project gestart voor levensduurverlening met 25 jaar.”

Met TNO faalmechanismen vaststellen
“Het is logisch om te beginnen met de kolommen die er het ergst aan toe zijn, maar een onderzoek hiernaar is kostbaar en tijdrovend”, aldus Joep Lemmens (Improvemanager Asset Management Chemelot). “In overleg met onderzoeksinstituut TNO gaan we nu kijken welke faalmechanismen zich voordoen. Zij hebben hier op grote schaal ervaring mee. Om vervolgens op basis daarvan een prioritering en plan van aanpak te maken. We zijn een theoretische studie gestart in combinatie met steekproefsgewijs niet-destructief onderhoud.”

“Bij de aanpak van faalmechanismen door omgevingsfactoren worden verschillende innovaties getest, die nog niet eerder grootschalig zijn toegepast.”

Meest efficiënte reparatiemethoden zoeken
Wat zijn die belangrijkste faalmechanismen? Joep: “Door veroudering kunnen diverse stoffen in het beton dringen en wapeningscorrosie veroorzaken. Nog meer impact hebben chlorides die onder meer vrijkomen in de nabijheid van koeltorens en die in het beton dringen. Tot slot bleek ook constructiewijze van invloed.” Nu duidelijk is welke faalmechanismen zich waar voordoen, gaat de aandacht uit naar de meest efficiënte reparatiemethode. De levensduur verlengende maatregelen in de constructies zijn het minst ingewikkeld. Marcel: “In 80% van de gevallen kunnen we volstaan met het aanbrengen van een nieuwe dragende constructie voor de leidingen. Deze maatregelen voeren we de komende jaren uit.”

Living lab om innovatieve reparatiemethoden te testen
Ingewikkelder is de aanpak van faalmechanismen door omgevingsfactoren. Daarvoor worden verschillende innovaties getest, die nog niet eerder grootschalig zijn toegepast. “We fungeren als living lab”, vertelt Joep. “TNO heeft enkele testkolommen voorzien van sensoren om de prestaties te meten. Zo gebruiken we bijvoorbeeld een zelfhelende reparatiemortel. Deze bevat een bacterie die kalksteen aanmaakt, waardoor nieuwe

scheuren worden opgevuld. Een andere methode is het inpakken van aangetaste delen met een dichte afwerklaag of met een corrosiewerende tape. Tot slot testen we de werking van opofferingsanodes in deze situatie, omdat dit grote impact heeft op de kosten over 25 jaar.”

Uitvoeren tegen optimale kosten
In het najaar van 2019 zijn de testresultaten bekend en kan er een concreet plan van aanpak worden opgesteld. Marcel: “Daarbij streven we naar de laagste lifecycle kosten, bijvoorbeeld door de best presterende reparaties en maatregelen te combineren met al geplande leidingwerkzaamheden van USG, SABIC en Sitech.”

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief