×

Vestiging Mitsui

Uitdaging
De Japanse chemiegigant Mitsui Chemicals Group wilde een fabriek bouwen op de Chemelot site voor de productie van kunststoffen voor de autoindustrie. De vergunningsaanvraag was complex, want had betrekking op alle aspecten van milieu. Ook een vormvrije milieueffectrapportage (MER) was verplicht. Het hele traject moest in slechts vijf maanden tijd gerealiseerd worden.

Aanpak
De partij die de bouwvergunning regelde voor Mitsui deed een beroep op Environmental Permitting voor de milieuvergunning, vanwege de enorme complexiteit en tijdsdruk. Door de inzet van verschillende expertises, de goede contacten met de overheid en het vertrouwen van Mitsui is het gelukt tijdig een vergunningsaanvraag te realiseren.

Voordelen

  • Alle expertise voor verschillende aspecten van de milieuvergunning in eigen huis, onder meer kennis van WABO, Waterwet, Wet Natuurbescherming en BRZO regelgeving
  • Snel kunnen schakelen met relevante expertise onder meer op het gebied van ruimtelijke ordening en bouw
  • Kennis en ervaring met millieueffectberekeningen en rapportages
  • Totaaloverzicht van de aanwezige milieuruimte op Chemelot
  • Goede contacten met de diverse overheden

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief