×

Nieuw: volumemetingen via 3D scanning

Met de 3D scanningdienst 'digitizing' van de afdeling Plant Information kunnen we fabrieken en/of installaties in een 3D omgeving in kaart brengen Dit levert voordelen voor verschillende toepassingen. Onlangs kwam daar nog een toepassing bij: volumemetingen. Met de eerste opdracht van OCI Nitrogen.

Voorraad volume bepalen of voorraad schatten
Bij de kunstmestfabrieken van OCI Nitrogen bevinden zich vier enorme opslagloodsen. “Daarin liggen kilotonnen aan kunstmest opgeslagen”, vertelt Frans de Wijs van de afdeling Plant information “Het schatten van de voorraad gebeurde eens per maand via het 'blote oog'. Omdat de methode niet toekomstbestendig is, was OCI Nitrogen op zoek naar een andere, meer nauwkeurige, oplossing. Wilbert Derks van ons innovatieplatform Chemcubator kwam met het idee om volumemetingen uit te voeren met behulp van 3D scanning.”

Testen op nauwkeurigheid
OCI Nitrogen vroeg Sitech te onderzoeken of de metingen qua nauwkeurigheid voldeden aan de vereisten. Frans: “We voerden die pilot uit samen met een externe firma. Daaruit bleek dat de hoeveelheid aanwezige kunstmest met een grote nauwkeurigheid berekend kon worden. De gemeten voorraad had een onnauwkeurigheid kleiner dan 1%. Veel nauwkeuriger dan schatten op het 'blote oog', waarbij rekening gehouden moet worden met een afwijking van 20%.”

Efficiency winst binnen veiligheidseisen
Op basis van de succesvolle testresultaten kreeg Sitech de opdracht om de komende 3 jaar elk kwartaal de volumemetingen uit te voeren. Frans: “Aan de voorkant hebben we efficiency winst behaald door een hulpstuk te laten maken dat voldoet aan alle veiligheidseisen en waarmee we de helft minder scans nodig hebben dan onze concurrenten. Verder zorgt de software ervoor dat we de berekeningen zo nauwkeurig kunnen maken. Bediening van de scanner gebeurt op afstand via een tablet door medewerkers van onze bedrijfsbrandweer. We zijn trots op dit mooie succes.”

Meer informatie?
Wilt u meer weten over deze of andere toepassingen van 3D scannen? Neem contact op met Michel Kreutz: 06 135 247 23, Michel.Kreutz@sitech.nl of met Frans de Wijs: 06 836 394 59, Frans.de-wijs@Sitech.nl

Deel deze pagina

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief