Céline Fellay: Brightsite Transition Outlook 2023, een blauwdruk voor circulariteit op Chemelot

Bij Chemelot is duurzaamheid en circulariteit niet slechts een abstract ideaal, maar een tastbaar doel. Het terrein streeft ernaar om tegen 2050 een volledig circulair chemisch complex te worden. Céline Fellay, die fulltime gedetacheerd is bij Brightsite vanuit partner Sitech Services, staat aan het front van deze transformatie. In dit interview bespreekt Céline haar betrokkenheid bij de Brightsite Transition Outlook (BTO), een essentiële routekaart om de ambitieuze doelstellingen van Chemelot te bereiken.

De toekomst in kaart brengen

Bij Brightsite leidt Céline programma-lijn 5, “Transitie Scenario’s en Systeemintegratie.” Samen met het CIMS-modelleringsteam speelde ze een cruciale rol in het onderzoekswerk voor BTO 2023, met name op het gebied van modellering. “We zijn eind vorig jaar begonnen met het voorbereiden van de scenario’s en cases en hebben het modelleringswerk opgestart,” zegt ze. “De eerste resultaten kwamen begin dit jaar binnen. Sinds februari hebben we ons gericht op het verspreiden van de onderzoeksresultaten en het bepalen van de meest effectieve manier om onze boodschap over te brengen. We hebben cases en voorbeelden ontwikkeld om de huidige situatie te illustreren en bewustwording te creëren.”

Efficiënte toewijzing en benadering van hulpbronnen

Céline is van mening dat het werk van Brightsite van groot belang is en dat de BTO een unieke mogelijkheid biedt om een kritieke boodschap over te brengen. “De overgang van grondstoffen is een onderwerp dat iedereen aangaat. Terwijl er veel aandacht is voor de energietransitie, wordt vaak over het hoofd gezien hoe belangrijk grondstoffen zijn voor de chemische industrie. Kunststoffen krijgen bijvoorbeeld vaak negatieve aandacht, maar ze dragen aanzienlijk bij aan onze levenskwaliteit. Met de BTO willen we aantonen dat we deze materialen duurzaam kunnen produceren. Als echter alle hulpbronnen aan de energiesector zouden worden toegewezen, zou er schaarste aan grondstoffen ontstaan voor de chemische industrie. Daarom voel ik de urgentie om te pleiten voor een systematische aanpak en de behoefte aan richtlijnen en stimuleringsmaatregelen op een hoger niveau in Nederland of Europa. We kunnen hulpbronnen beter en efficiënter toewijzen en rekening houden met de algehele impact.”

Het is cruciaal om een systematische benadering te hanteren en de energie- en chemische transitie als één samenhangend systeem te beschouwen.

De visie

Céline benadrukt dat hoewel BTO 2023 voornamelijk gericht is op Nederland, zij er sterk van overtuigd is dat de gepresenteerde inzichten ook wereldwijde implicaties hebben. “De impact van Brightsite op zichzelf is misschien beperkt, maar ons doel is om bewustwording te creëren en anderen aan te moedigen onze visie te delen. Onze analyse is relevant voor tal van sectoren en landen, met name in Europa, waar energie-efficiëntie van cruciaal belang is. Door inzichten te delen en samen te werken, kunnen we een veel grotere impact hebben.”

Daarom gaan we in gesprek met andere belanghebbenden uit de industrie in verschillende regio’s van Nederland,” voegt ze eraan toe. “We willen de dialoog faciliteren om input te verzamelen en inzicht te krijgen in de uitdagingen waarmee verschillende sectoren te maken hebben. Deze uitwisseling van kennis stelt ons in staat om inzichten te vergaren en bewustwording te bevorderen.

Beleidsondersteuning voor circulaire chemie

Volgens Céline is een van de belangrijkste conclusies van de BTO dat we ons moeten richten op koolstof als een essentieel onderdeel in de transitie van grondstoffen voor de chemische industrie. “Koolstof is onvervangbaar voor veel producten die essentieel zijn voor ons leven,” stelt ze. “Om weg te bewegen van fossiele brandstoffen, moeten we koolstof overwegen uit alternatieve bronnen, waaronder drie opties: afval, biomassa of lucht (CO2). De voorkeursoptie is het gebruik van afval, omdat dit ons in staat stelt koolstof in de kringloop te houden en de vraag naar nieuwe grondstoffen te verminderen. Daarnaast hebben we ondersteunend beleid nodig om circulariteit haalbaar te maken. Biomassa kan ook een geschikte grondstof zijn als het duurzaam is, wat extra mogelijkheden biedt, zoals het produceren van biopolymeren op aanvraag voor belangrijke toepassingen. Het gebruik van CO2 uit de lucht is echter zeer energie-intensief en vereist aanzienlijke hoeveelheden groene elektriciteit. BTO 2023 anticipeert op schaarste, omdat de huidige hulpbronnen nog steeds onvoldoende produceren in vergelijking met wat er nodig is. Daarom benadrukt het rapport het belang van hulpbronnenontwikkeling en bewuste toewijzing van alternatieve hulpbronnen. Door begeleiding te bieden tijdens deze transitie, kunnen we efficiënt gebruik van hulpbronnen waarborgen wanneer er geen betere alternatieven beschikbaar zijn.”

Door bewustwording te creëren over de gevolgen van verschillende keuzes, kunnen we echte verandering teweegbrengen.

Een holistisch perspectief

“Mensheid loopt al achter op schema bij het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen,” merkt Céline op. “Het is cruciaal om een systematische benadering te hanteren en de energie- en chemische transitie alséén samenhangend systeem te beschouwen. We moeten opereren vanuit een holistisch, geïntegreerd perspectief dat individuele sectoren en grenzen overstijgt. Door wereldwijd samen te werken, kunnen we effectief de uitdagingen aanpakken en een duurzame toekomst waarborgen.”

Geïnformeerde keuzes maken

Céline benadrukt het belang van het modelleringswerk dat is uitgevoerd als onderdeel van BTO 2023. Ze legt uit: “Het CIMS-model helpt ons de gevolgen van verschillende keuzes te beoordelen. Het is geen voorspellend model; het dient om de impact van wetgeving, beperkingen en beschikbaarheid van hulpbronnen op transitiepaden te laten zien. We hebben de chemische industrie in Nederland onderzocht om de implicaties van specifieke aannames te demonstreren. Ik geloof dat zo’n model ons kan helpen geïnformeerde keuzes te maken en onze besluitvormingsprocessen te optimaliseren. Hoewel ons model zich richt op de chemische industrie, houdt het ook rekening met de energievraag. Het omvat bestaande processen, energiebehoeften en emissies, evenals alternatieve processen om tegen 2050 nul-emissies te bereiken. Het biedt de meest economische en duurzame trajecten, waarbij rekening wordt gehouden met technologieën en hulpbronnen. Door bewustwording te creëren over de gevolgen van verschillende keuzes, kunnen we zinvolle verandering teweegbrengen.”

Wil je meer weten over Brightsite en de Brightsite Transition Outlook?

Sitech is de trotse partner van Brightsite, een uniek initiatief om duurzaamheid in de procesindustrie te bereiken. Brightsite bevordert de ontwikkeling en commerciële toepassing van technologieën waarmee de chemische industrie haar duurzaamheids-, veiligheids- en human capital-doelstellingen kan behalen in overeenstemming met de klimaatuitdaging en energietransitie.

De tweede editie van de Brightsite Transition Outlook (BTO) onthult dat de overgang naar een circulaire industrie gepaard zal gaan met schaarste: schaarste aan groene energie, groene grondstoffen en industrieel water. Terwijl de focus tot nu toe voornamelijk lag op de energietransitie, richt de BTO zich nu op de overgang van grondstoffen.

Klik hier om BTO 2023 te downloaden en te lezen.

Gerelateerde artikelen

Artikel, Nieuws

Vooruitstrevend Electrical & Instrumentation Service Center werkt aan structurele oplossing voor schaars personeel

Nieuws

Marc Dassen: “De huidige uitdagingen vereisen een krachtige, geïntegreerde dienstverlening voor de industrie”

Nieuws

Nieuw hoofdstuk aangebroken in samenwerking tussen Sitech en KSB Nederland