Safety Skills Center verbetert veiligheid bij onboarding Chemelot

Nieuw en tijdelijk technisch personeel dat op de Chemelot site gaat werken, krijgt een uitgebreide onboarding. Een training op het gebied van veiligheid en technische vaardigheden maakt daar onderdeel van uit. Dat is nodig om veilig te kunnen werken. Sinds maart dit jaar vindt de centrale onboarding van Turn Arounds op Chemelot plaats via het Safety Skills Center. Met nog meer deelname kunnen we deze methode Chemelot-breed invoeren, zodat we samen de onderlinge en gezamenlijke veiligheidsrisico’s op de locatie zoveel mogelijk kunnen verkleinen.

Behoefte aan praktische instructies
Jaarlijks komen er veel mensen tijdelijk op de Chemelot site werken: bij Turn Arounds (grote onderhoudsstops van de fabrieken), maar ook in het fabrieksonderhoud. De oude fabrieksveiligheidsinstructie en Turn Around instructie waren vrij generiek. Mensen die hier komen werken hebben degelijke en praktische instructies nodig, waar ze in het veld iets aan hebben. Zodat ze de kans krijgen hun werk goed en veilig uit te voeren.
Narcis Mujagic, Asset Engineer bij Sitech Services

Nieuwe manier van onboarden
Na een succesvolle pilot in 2021 bij een van de Turn Arounds werd besloten dat het Safety Skills Center een permanent karakter kreeg. Miel Kusters (Operationeel Management trainingsapp ENTER bij Sitech Services): “De trainingen bestaan uit drie delen: een theoretisch deel dat gebruik maakt van onze zelf ontwikkelde trainingsapplicatie ENTER. Dan is er nog een praktisch deel waarbij deelnemers kunnen bewijzen dat ze over de juiste vaardigheden beschikken en tot slot is er een afsluitende toets. De trainingslocatie bevindt zich op het oefenterrein van de brandweer. Daardoor kunnen we voor het praktische deel gebruik kunnen maken van gekwalificeerde instructeurs van de bedrijfsbrandweer. We verzorgen hier de onboarding van mensen die komen werken voor verschillende bedrijven op het terrein, naar verwachting zo’n 1.800 mensen per jaar. Als meer bedrijven enthousiast zijn, dan kunnen we verder opschalen naar 3.000 plekken.”

Modules op maat
De trainingen zijn specifiek afgestemd op de Chemelot site en kwamen tot stand na afstemming met de bedrijven op de locatie en hun contractors. Narcis: “Alles wat we de afgelopen drie jaar voorbij zagen komen aan risicovolle situaties hebben we verwerkt in de trainingen. Er is dus veel aandacht voor risicoherkenning. Verder zijn de ENTER trainingen op maat gemaakt, in die zin dat een flensmonteur een andere training krijgt dan een steigerbouwer. Er zijn verschillende modules: sommige zijn al klaar, andere worden nog gebouwd.”

Serious games met VR
Een bijzondere vermelding verdient wel het trainen met gebruik van virtual reality (VR). “Daarvoor hebben we speciale ‘serious games’ ontwikkeld”, aldus Miel. “Het voordeel daarvan is dat je ook situaties waarin het mis gaat kan trainen, bijvoorbeeld iemand die van een steiger afvalt omdat hij niet vastzit. Eveneens beschikken we over zeer realistische VR operator trainingen, die zijn gebouwd op basis van digital twins van de fabrieken op de Chemelot site.”

Streven naar Chemelotbrede werkwijze
Vanaf maart 2022 gebeurt de centrale onboarding van Turn Arounds op Chemelot via het Safety Skills Center. En naar verwachting zijn in september alle modules klaar. Miel: “We hopen dat ook andere bedrijven meedoen, zodat deze werkwijze echt Chemelotbreed wordt ingevoerd. Dan zijn we nóg beter in staat de onderlinge en gezamenlijke veiligheidsrisico’s op de locatie zoveel mogelijk te verkleinen.”

Bekijk de video hier:

Gerelateerde artikelen

Artikel, Nieuws

Sitech levert succesvol project op: OCI gestart met productie duurzaam AdBlue

Artikel, Nieuws

Vooruitstrevend Electrical & Instrumentation Service Center werkt aan structurele oplossing voor schaars personeel

Artikel, Nieuws

Sitech levert met infrastructuurproject bijdrage aan verduurzaming