Drone-inspecties tijdens Turn Around IAZI: een effectief alternatief voor visuele inspecties

Eens in de 15 jaar vindt er een Turn Around plaats bij de Integrale Afvalwaterzuiveringsinstallatie (IAZI). In 2022 begon de eerste van de drie waterzuiveringsstraten met deze cyclus. Zowel bij de voorbereiding als de uitvoering van het project heeft het Turn Around-team drones ingezet, onder andere voor visuele inspecties zowel intern als extern. De conclusie? De inzet van drones is een uitstekende inspectiemethode.

Vaststellen van de conditie van circulatie- en beluchtingsleidingen Peter Janssen, Senior Mechanical Engineer Corrosion & Materials, legt uit: “Om de omvang van de Turn Around te bepalen, wilden we eerst de conditie van de circulatie- en beluchtingsleidingen na 15 jaar in kaart brengen. Hiervoor waren interne visuele inspecties nodig. Om een representatief beeld te krijgen, hebben we een steekproef genomen van de twee leidingen die het minst en het meest in gebruik waren. Ik ben zelf de eerste inspectie handmatig uitgevoerd, gevolgd door een inspectie door een gespecialiseerd bedrijf met behulp van een drone met camera.”

Na vergelijking van beide inspecties bleek dat de dronecamera een nauwkeurig beeld gaf van de lokale schade.”
-Peter Janssen, Senior Mechanical Engineer Corrosion & Materials

Nauwkeurige drone-inspectie

Door de resultaten van beide inspecties met elkaar te vergelijken, konden de bevindingen worden bevestigd. Peter verklaart: “Waarnemingen met het menselijk oog zijn driedimensionaal, terwijl dronebeelden alleen tweedimensionaal zijn. Bovendien kunnen mensen ook tasten. Desalniettemin bleek na vergelijking van beide inspecties dat de dronecamera een nauwkeurig beeld gaf van de lokale schade aan de coating en de daaronderliggende roestvorming van de leidingen.” Deze reparaties zijn tijdens de Turn Around uitgevoerd. Eric Timmermans, Senior Reliability Engineer, is tevreden: “We hebben nu dronebeelden van de binnenkant van 2 beluchtingsleidingen. We zijn van plan om gefaseerd dronebeelden te maken van de overige 10 leidingen, zodat we in de toekomst een volledig overzicht hebben.”

Externe inspecties door brandweer-droneteam

Voorafgaand aan de Turn Around zijn er ook externe inspecties uitgevoerd aan de leidingen. Eric legt uit: “We wilden weten of de uitstroomopeningen van de beluchtingsleidingen nog intact waren. Deze externe inspecties werden uitgevoerd door ons bedrijfsbrandweerteam. Nadat ze de leidingen hadden schoongespoten, vloog het droneteam langs de uitstroomopeningen om eventuele schade te controleren. Er waren enkele minimale beschadigingen, maar deze zijn zo gering dat we nog gemakkelijk 15 jaar kunnen doorgaan.”

Het mooie is dat we nu een nulmeting hebben, zodat we over een paar jaar de degradatiesnelheid kunnen vaststellen.”
-Eric Timmermans, Senior Reliability Engineer

Drones in plaats van menselijke inspectie ingezet

Tijdens de uitvoering van de Turn Around werden er opnieuw drones ingezet voor inspecties. Eric legt uit: “Bij vier putten moesten we de integriteit van de wanden, coating en naden controleren. Aanvankelijk had ik beloofd deze inspectie zelf uit te voeren, maar toen ik ter plaatse was, vond ik het niet veilig genoeg. De toegang tot de put is 1 bij 1 meter en de put is 7 meter diep. Daarom hebben we alsnog een droneteam ingeschakeld voor een visuele inspectie. Dit verliep gelukkig snel, omdat de Mechanical Engineer Civiel meteen meekeek naar de beelden die werden gemaakt. Binnen twee uur was alles geïnspecteerd, zonder dat er mensen de put in hoefden, extra veiligheidsmaatregelen werden genomen of rope access nodig was.” Uit deze inspectie bleek dat ook de putten in goede staat verkeren en nog 15 jaar mee kunnen.

Optimisme over toekomstig gebruik van drones

Peter is positief over deze inspectiemethode: “Inspecteren met behulp van drones biedt verschillende voordelen. Ten eerste is het veiliger, omdat er geen mensen in besloten ruimtes hoeven te worden gestuurd. Bovendien is het in dit geval ook sneller. In plaats van een hele pomp te demonteren, hoefde alleen een flens losgemaakt te worden.” Eric en Peter zien dan ook veel mogelijkheden voor het toekomstige gebruik van drone-inspecties. Ze laten weten: “De technologie wordt steeds beter. Er worden drones ontwikkeld die driedimensionale beelden kunnen maken en met behulp van ultrasone metingen de wanddikte kunnen bepalen. Op deze manier kunnen we onze technisch goed opgeleide medewerkers inzetten voor taken die meer waarde toevoegen. Bovendien bespaart dit zowel manuren als kosten!”

Gerelateerde artikelen

Nieuws

Partnership Sitech en iSensPro voor innovatieve monotoring-oplossingen voor corrosie onder isolatie

Nieuws

Sitech en CGI sluiten partnership voor het bieden van innovatieve IT-oplossingen voor digitalisering van fabrieken

Nieuws

Sitech Services levert met infrastructuurproject bijdrage aan verduurzaming Chemelot